Sökformulär

Demokrati

Latinamerika: inför vägvalet

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Venezuela, Partier, Sociala rörelser, Bolivia, Socialism, Reformer, Argentina, Demokrati, Latinamerika, USA
Faktum är att internationella konflikter sedan lång tid är sällsynta i Latinamerika. Inre sociala och ideologiska motsättningar förekommer desto oftare, etnisk och kulturell diskriminering kan finnas finns med i bilden. Mapuches kamp för överlevnad i södra Chile eller zapatistupproret i södra Mexiko ger prov på detta. På senare år har vi upplevt en serie sociala revolter och politiska revolutioner i Latinamerika, karismatiska ledare har trätt fram och medvetenheten har höjts hos massorna.

Det civila samhället i Bilwi arbetar för autonomi och utveckling

Upphovspersoner: Chavarría U., Erich | Svensson H., Berit (övers.)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Demokrati, Nicaragua, Politiska institutioner, Energi, Ägande
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)
I Bilwi finns en sammanslutning, Coordinadora de la Sociedad Civil, bestående av 32 frivilligorganisationer,
kommunala ledare, sociala och etniska rörelser, dykarnas fackförening och enskilda personer. Några av organisationerna är: Karata, Pana Pana, Cedeca, Ipade, kvinnorörelsen Gaviota, universiteten Bicu och Uraccan och åldermansrådet.

Överraskande att det gick som det gick ...!

Upphovspersoner: Osman, Akram | Osman (övers), Maiwand
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Politiska val
Valet av statschef i Afghanistan var överraskande och häpnadsväckande för både fiender och vänner, försvarare och motståndare.
Trots de problem som hotade valets legitimitet och skapade osäkerhet omkring dess praktiska genomförande välkomnades det och godtogs av majoriteten av befolkningen.
Därigenom visade folket vaksamheten av sitt samvete.

Vad betyder demokrati för det afghanska folket?

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Politisk historia
Afghanistan har flirtat med olika former av demokrati i många år, men aldrig tidigare har den blivit så aggressivt marknadsförd. Mer än 200 miljoner dollar kommer att gå till att registrera uppskattningsvis 9,5 miljoner röstberättigade. Är allmänheten fullt införstådd med demokratins dynamik, det ömsesidiga beroendet mellan samhället och staten, de skyldigheter som finns på båda sidor för att individens och kollektivets rättigheter ska kunna blomstra? Med andra ord: vad betyder demokrati för folket i Afghanistan?
Afghanistan var en monarki fram

Traditionella lagar väger tyngst: värsta straffet tilldeles den som skadar en kvinna

Upphovspersoner: Alami, Anayatullah | Brieger (övers), Natasha
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Övrigt juridik
I den bergiga provinsen Kunar, som gränsar till Pakistan, ligger byn Kirharah, där de första massakrerna ägde rum efter den ryska invasionen. Här skipas rättvisa på traditionellt vis och över 50 procent av alla rättsfall i provinsen avgörs enligt gammal pashtunsk sed, så kallad pakhtoonwali.

En oviss framtid

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Korruption
SAK:s generalsekreterare 2005: Demokratisering i Afghanistan är en väg för det afghanska folkets möjlighet till en värdig framtid. Om det har SAKs årsmöte formulerat sig tydligt och det står också i SAKs policy. Är då Afghanistan nu på väg mot något slags demokrati? Räcker det med en grundlag, en folkvald president och ett parlament för att landet ska kvalifi cera sig som
”på väg mot demokrati”?

En chans till demokrati?

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Våld och konflikter, Politiska val
Än en gång har det varit val i Afghanistan. Än en gång misslyckades oppositionen med att genomföra attentat som kunde störa röstprocessen. Det rekordstora antalet Nato- och koalitionsstyrkor i landet, i kombination med den afghanska armén och polisen, var säkerligen en avskräckande faktor. De oroligheter som har blossat upp med förnyad styrka efter valet och drabbat regeringstrogna andliga ledare, hjälparbetare, poliser, soldater och säkerhetsvakter, är emellertid synnerligen oroande.

Afghanistan efter valet: redan iakttas ett ökat intresse bland utländska investerare

Upphovspersoner: Brieger (övers), Natasha | Alami, Anayatullah
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Politiska institutioner, Afghanistan, Korruption
Afghanistans första demokratiska val hölls den nionde oktober 2004.
Även om det är för tidigt att tala om stora förändringar står det redan klart att detta var en historisk milstolpe för det afghanska folket och att valet kommer ha en avgörande betydelse för den framtida utvecklingen i landet. Men medan Afghanistan har tagit ett stort steg framåt när det gäller folkbestämmande och frihet, är den ekonomiska situationen i landet i stort sett oförändrad.

Sidor