Sökformulär

Demokrati

Om kommunisternas 6e kongress

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kuba
Ett jättelikt rådslag. Under 3 månader deltog så gott som alla kubaner i ett jättelikt rådslag om nya ekonomiska och sociala riktlinjer innan partikongressen i april. Rådslaget blev både en omfattande läroprocess och en slags folkomröstning om hur djupgående, omfattande och snabba förändringar som borde genomföras: decentralisera, banta statlig förvaltning, större självständighet för statliga företag, län och kommuner, öka egenföretagande, kooperativ och marknad, upphöra med generella varusubventioner, införa inkomst- och vinstbeskattning och arbetsgivaravgifter, mm. Det ekonomiska systemet ändras men staten behåller ägarskap över infrastruktur, tung industri och samhällsservice, hälsovård, och utbildning förblir gratis och lika för alla.

Bokförlag i varje län

Upphovsperson: Prieto, Dimitri
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Litteratur, Kuba
Den”Idékamp” som drog igång för 10 år sedan har den inneburit ett uppsving för kulturen på Kuba, inte minst med de nya bokförlagen i varje län. I varje kommun har ideellt arbetande redaktionsråd bildats och tryckerimöjlighetet skapats. Unga författare kunde ge ut sina första alster och glädjas när
vänner och grannar stå i kö för att köpa dem. Poesi och prosa, forskarrapporter och essäer fascinerande utgåvor av annat slag än de nationella förlagens

In i det okända Inför 6e partikongressen: Förslag till ekonomiska och sociala riktlinjer

Upphovsperson: Björklund, eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Socialism, Ekonomisk politik, Kuba
Den kubanska revolutionära processen har visat att försöka bygga socialism är att beträda en väg in i det okända. För kubanernas del har det inte bara varit – och är - en ständig kamp för att lösa såväl de problem som uppstår av egna misstag som att övervinna de ständiga, mäktiga hinder av alla de slag som imperialismens krigföring reser på vägen. Stora tag för att rätta till kursen har behövts varje årtionde. Inför den 6e partikongressen i april pågår nu landsomfattande rådslag om de inre problem som lett till misshushållning och korruption, och hur de ska rättas till. Se även Kuba 4.2010: 500 000 till nya jobb.

Västpapua - långvarig ockupation

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Pollák, Tommy | Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Demokrati, Kampformer, Nationella befrielsekamper, Ockupationer, Folkomröstningar, Västpapua, Mänskliga rättigheter
Västpapua annekterades av Indonesien efter en farsartad "omröstning" 1969, som fortsätter med övergrepp mot invånarna. Nu har nya dokument om övergreppen kommit fram.

Blir Indonesien demokratiskt?

Upphovsperson: Gahrton, Per
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Politiska val, Övervakning, Indonesien
Det lät mysigt när EU-byråkraterna
föreslog att jag skulle åka till "kryddöarna" för att
övervaka det indonesiska parlamentsvalet där. Det var
på dessa småöar fem flygtimmar och två tidszoner öster
om Jakarta som européerna förr i tiden brukade slåss om
kontrollen över kryddnejlikor och muskonötter. När jag
fick klart för mig att det korrekta namnet på hela
ögruppen är Moluckerna blev jag något mindre förtjust.
I bakhuvudet fanns ett minne från 70-talet av en
tågkapning i Holland - av en sydmoluckisk
frihetsrörelse. Färskare minnesbilder visade
religionskrig och etnisk rensning för bara några år
sedan.

Lokala politiker mål för missnöjet

Upphovsperson: Olausson, Viktoria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Demonstrationer, Sydafrika, Demokrati, Sociala och politiska aktivister, Bostäder och boende, Fattigdom, Arbetslöshet
Rapporterna om protester över hela Sydafrika har haglat i år. Liknande demonstrationer har förekommit i tio år, men under 2009 har de varit fler än någonsin. Ända bort till svensk press har ropen från townships och bilderna på brinnande bildäck nått.

Sidor