Sökformulär

Ekonomisk politik

Personal tar över, fler kvinnor få ungdomar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kooperativ, Bank- och finansfrågor, Arbetsmarknad, Kuba
Många mindre statliga företag, särskilt inom servicesektorn, hyrs nu ut till personalen. I början av 2011 började personal få ta över damfriseringar, skönhetssalonger och frisörsalonger. Från årsskiftet blev det möjligt också för snickare, fotografer, juvelerare, smeder med flera hantverks- och serviceyrken. De flesta är i 40-årsåldern eller över 60 medan ungdomarna visar svagt intresse. Men andelen kvinnor ökar. Nu går det också att ta banklån för att starta eget.

Bageridebatt i Granma: Kasta inte ut barnet ...

Upphovspersoner: Garcia,, J.P. | Paez, N.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Socialism, Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kuba
I en pågående debatten i dagstidningen Granma diskuteras ägandets roll i ett socialistiskt samhällsbygge. Vad menas med samhällelig egendom? En debattör hävdar vikten av samhälleligt ägande av produktionsmedlen men att det inte räcker med ägande, det måste också bygga på arbetarnas delaktighet i makten. En annan menar att ägandet inte är viktigt, utan att makten kan utövas på annat sätt, och att det viktiga är att skapa jämlika möjligheter och fördelning av produktionsresultatet.

Begagnade bilar till salu

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Transporter, Kuba
I oktober legaliserades köp och försäljning av bilar. Sedan USA för 50 år sedan inledde sin ekonomiska krigföring för att svälta ut Kuba, har all bilimport inskränkts och bilarna är få, huvudsakligen tjänstebilar. Ett resultat är att Kuba förmodligen är ett av mycket få länder i världen där det inte finns något bilskrot. Eftersom kubanerna inte kunde sälja sina bilar lagligt, lärde de sig att fixa allt som gick för att hålla dem kvar på vägen. Det har länge funnits en svart marknad för begagnade bilar, den lyfts nu upp i ljuset.

Om Bostadsreformer

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Bostäder och boende, Kuba
På Kuba finns ca 3,55 miljoner bostäder för 11,2 miljoner invånare, knappt 3,2 per bostad. Sedan 1959 har 2,7 miljoner bostäder byggts. Omkring 87 procent av hushållen äger sina bostäder. Men de har inte kunnat sälja och köpa, bara byta. Den 1 november trädde en lag i kraft för köp och försäljning bostäder. Men som tidigare har ingen rätt att äga mer än en permanent bostad och en fritidsbostad. Detta välkomnas överlag på Kuba men utländska kommentarer klagar över att Kubas regering ännu inte som Kinas accepterar att “det är bra att bli rik”.

Ett år med mycket nytt

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Småföretagare, Ägande, Kuba
Drygt 357.000 personer har startat eget under det gångna året. På nästan varje gata i Havanna och i städer och byar över hela Kuba ser man skyltar och färgglada parasoller. I oktober hade skattebetalningar från nya företag tredubblats. Anisia Cárdenas, sömmerska, startade eget redan i början av 90-talet men nu har konkurrensen ökat och hon har tagit anställning hos en annan sömmerska. För Maria Regla Saldivar har det gått bättre. Hon har svart bälte i taekwondo och tjänar bra på att ge privatlektioner åt ungdomar.

Nyföretagare brottas med skatter

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Ekonomisk politik, Småföretagare, Kuba
De egenföretagare som satte igång 1993 har betalat en fast månadsavgift. Nu ska de skatta progressivt, och betala arbetsgivaravgift för anställda och alla anställda ska betala inkomstskatt. Allt är nytt och obekant men börjar tillämpas succesivt. Tanken är att en företagare ska kunna behålla omkring 20 -25 procent av sina försäljningsintäkter, som i många andra länder. Nya är också de stadsbyggnadsordnignar som reglerar placering och utformning av försäljningsställen.

Var annars än på Kuba?

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
Var annars träffar du på en marxist-leninistisk bartender gift med en universitetsprofessor?
Var annars träffar du på en f.d. högt uppsatt politiker som kör taxi och lever som vanligt folk?
Eller skolvaktmästare och restauranganställd som gärna poserar med tjusiga Che-tatueringer?
Eller en rektor på ett stort universitet som är granne och bästa vän med en av chaufförerna?

Färska intryck från Kuba

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kuba
Det var med spänning jag återkom till Kuba efter nästan två år. Hur skulle snacket gå inför de förändringar som är på gång och efter Kommunistpartiets kongress? Någon var besviken för att politbyrån inte hade föryngrats mer, någon tyckte det var ovidkommande att inslaget av kvinnor och afrokubaner ökat så starkt i centralkommittén, någon hade väntat sig fler beslut och klarare besked om framtiden. Andra framhöll själva rådslagsprocessen. Någon ansåg att man måste vänta och ge det hela en chans, åtminstone till uppföljningen i januari 2012. Folk vill se resultat, helst snabbt. Alla uttrycker kritik och olika uppfattningar, men det finns ett grundmurat stöd för samhällsskicket och de allra flesta är beredda att kämpa för det Kuba uppnått: självständighet, oberoende och socialism.

Med Raul Castros ord Om kommunisternas kongress

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kuba
I sitt inledningsanförande underströk Raul Castro att det inte handlar om chockterapi, ingen ska lämnas åt sitt öde, utan om att överge den millimeterrättvisa som begränsat produktivkrafternas utveckling. Den icke statliga sektorn ska öka och flexibiliseras och politik och ekonomi decentraliseras. Han kritiserade hårt byråkratin och hur förändringar av detta slag blockerats tidigare. Han påminde om att det inte finns något slut i sikte på den globala ekonomiska kris som också påverkar Kuba. Inte heller på klimatförändringarna. Eller på USA-NATOs krigspolitik mot tredje världen. Eller på USAs blockad för att svälta ut kubanerna, som västvärldens kubafobiska kunskapsregimen ständigt bortser från.

Om kommunisternas 6e kongress

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kuba
Ett jättelikt rådslag. Under 3 månader deltog så gott som alla kubaner i ett jättelikt rådslag om nya ekonomiska och sociala riktlinjer innan partikongressen i april. Rådslaget blev både en omfattande läroprocess och en slags folkomröstning om hur djupgående, omfattande och snabba förändringar som borde genomföras: decentralisera, banta statlig förvaltning, större självständighet för statliga företag, län och kommuner, öka egenföretagande, kooperativ och marknad, upphöra med generella varusubventioner, införa inkomst- och vinstbeskattning och arbetsgivaravgifter, mm. Det ekonomiska systemet ändras men staten behåller ägarskap över infrastruktur, tung industri och samhällsservice, hälsovård, och utbildning förblir gratis och lika för alla.

Sidor