Sökformulär

Ekonomisk politik

Nytt fiskeavtal med Marocko på gång

Upphovspersoner: Thunberg, Lena | Artén, Anna (foto)
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2013
Ämnesord: Ekonomisk politik, Marocko, Västsahara, Handelsavtal, Europa
Innehåller två artiklar.

Nytt fiskeavtal med Marocko på gång:
Trots ett nej från EU-parlamentet mot
fiskeavtal med Marocko pågår nu
förhandlingar om ett nytt avtal, där
de ockuperade västsahariska vattnen
ingår. Spanien driver på.

och

Svenska fiskare friades:
Tingsrätten i Göteborg friade de båda
yrkesfiskarna Ove Ahlström och Lennart
Kjellberg i en dom i november.
De var åtalade för olaga fiske i västsahariska
vatten 2007-2008. Under en
period på 14 månader gjorde de båda
fiskarna en nettovinst på cirka 20
miljoner kronor.

Möt krisen med sänkt arbetstid

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Genus och jämställdhet
Nyligen fick Statistiska centralbyrån ett uppdrag av regeringen att genomföra en ny grundlig undersökning av hur män och kvinnor fördelar sin tid och vilken typ av hushållsarbete de utför.
Kommer maktbalansen att ha rubbats något så att kvinnors omtalade dubbelarbete minskar? Tillåt mig gissa: Antagligen något. Men antagligen inte särskilt mycket. Avslöjandet i förra veckan att pappor endast tar ut ungefär en tredjedel av vårddagarna för sjuka barn ger något av en fingervisning.
Utvecklingen står rätt mycket och stampar.

Stöd för förstatligande: ledande ekonomer överens om Carnegieförfarandet

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Sverige, Ekonomisk politik, Ägande
Finansminister Mats Odell förstatligade investmentbanken Carnegie förra måndagen med motiveringen att banken är
”systemviktig”. Den djupt krisdrabbade bilindustrin verkar dock inte få samma hjälp av regeringen.
Arbetaren ringde upp fyra ledande ekonomer för att ta reda på vad som är ”systemviktigt”.

Etiopen står på tur

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Handelsavtal, Ekonomisk politik, Ekonomiska institutioner, Imperialism
Det pågår ständigt stora möten runt om i världen. De kan handla om handel, matsäkerhet, aids, klimat eller bistånd, för att bara nämna några av de ämnen som diskuterats av experter och politiker på toppnivå under de senaste tre månaderna.
Vissa möten är delar av ett system med långa, krångliga förhandlingar som pågår år efter år. Ett exempel är handel inom WTO:s regelverk.
Där pågår en kamp mellan rika och fattiga, mellan Nord och Syd,
eller med andra ord mellan representanter för de få och för de många.

Ett nytt Argentina

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Lettland, Sverige, Bank- och finansfrågor, Ekonomisk politik, Imperialism
När den största demonstrationen i Lettland sedan självständigheten 1991 hölls i Riga i början av 2009 borde det ha varit mot Sveriges regering protesten riktades. De stenar som i de påföljande kravallerna kastades mot parlamentshuset i Riga borde,
om alls, ha slängts mot riksdagshuset på Blasieholmen.

En grön ny giv

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Ekonomisk politik, Hållbar utveckling, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Reformer
Det är inte bara den rödgröna alliansen som har börjat fundera över hur de parallella finans- och klimatkriserna kan lösas. På den historiska presskonferensen i söndags (dec 2008) utpekade ju Sahlin, Ohly, Eriksson och Wetterstrand jobbkrisen, klimatkrisen och ”otrygghetskrisen”
som de största utmaningarna. Dessvärre enades partierna även om att inte förändra de förlegade budgetregler som omöjliggör tillräckliga satsningar för att ta oss ur kriserna, menar Arbetarens Rikard Warlenius.

Sidor