Sökformulär

Ekonomisk politik

EU-frågorna betyder mer

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Ekonomisk politik, Deklarationer, fördrag och konventioner, Europarätt, Socialpolitik, Europa, Grundlagar
Nu här Lissabonfördraget har ratificerats av riksdagen (2008)är det viktigare än någonsin att det blir en politisk diskussion om EU och EG-domstolen, annars hotas det svenska folkstyret och vår nationella suveränitet.
Så kan den diskussion sammanfattas som hölls i ABF-huset i Stockholm i slutet av november.
Carl Tham, före detta minister både i borgerliga och socialdemokratiska regeringar,
konstaterade i sin inledning att Sveriges ratificering av Lissabonfördraget föregåtts av ”största möjliga tystnad”.

Ökat tryck för att förstatliga Volvo

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Ekonomisk politik, Industri och industrialism, Ägande, Transporter
Trycket om ett förstatligande av Volvo ökar på regeringen i takt med stigande varsel.
Senast föreslog Rolf Wolff, rektor för Göteborgs Handelshögskola,
att staten ska ta över Volvo. Även Volvoanställda och fackförbundet IF-Metall är för ett förstatligande. Men näringsminister Maud Olofsson säger blankt nej.

Satsa på vården

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Offentlig sektor, Ekonomisk politik, Sjukvård, Varsel och nedskärningar
Egentligen kommer inte de stora besparingar och vårdvarslen som nu lagts över i stort sett hela landet som någon överraskning – om inte landstingen får hjälp av staten att möta lågkonjunkturens minskade skatteintäkter är det inte
överraskande att deras krympande resurser påverkar verksamhetens alla led.

IMF-kravaller i Lettland

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Bank- och finansfrågor, Politiska institutioner, Offentlig sektor, Lettland, Ekonomisk politik, Arbetsmarknad, Kravaller, Ekonomiska institutioner
Den 14 januari 2009 utbröt protester i Riga mot de nedskärningar som följer av en överenskommelse med Internationella valutafonden, IMF. Den innefattar bland annat lönesänkningar för anställda i offentlig sektor men är desto mer förmånligt mot svenska storbanker. Sverige är även en av överenskommelsens huvudfinansiärer.

Fackligt missnöje över EU:s krishantering

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Klimat och klimatförändringar, Ekonomisk politik, Politiska institutioner, USA, Sociala rörelser, Europa
EU-toppmötet som avslutades i fredags förra veckan gav svaga besked om EU:s ekonomi och det kommande G20-mötet –
och inget besked alls om EU:s ekonomiska åtagande för det klimatavtal som ska undertecknas i Köpenhamn i december 2009.

En kris till spillo

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Klimat och klimatförändringar, Miljökatastrofer, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Sociala rörelser
”Låt aldrig en allvarlig kris gå till spillo” har blivit ett känt citat av Barack Obamas stabschef i Vita huset Rahm Emanuel. Det är förvisso ingen nyhet att ekonomiska kriser kan leda till radikala politiska förändringar.
Att de inte nödvändigtvis är av godo är inte heller någon nyhet – se exempelvis Naomi Kleins bok Chockdoktrinen för en rad skrämmande exempel.

Här är KRISENS Europa!

Upphovspersoner: Kjell, Pettersson | Internationalen
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Ekonomisk politik, Demokrati, Facklig kamp och organisering, Arbetsmarknad, Europa, Civil olydnad, Demonstrationer
Nyheter om både mörker och protesterande ljuspunkter från Europa når oss dagligen från krisens kärna. Om Island smällde av startskottet för de väldiga mobiliseringarna, så har varken Frankrike, England eller Grekland, för att nämna några brännpunkter, varit sämre. Kjell Pettersson tar oss på en resa genom ett ilsket Europa som inte vill betala de rikas kris.

Ge Saab vind

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Industri och industrialism, Vindkraft, Transporter
Fordonsindustrin är i kris, inte bara till följd av den internationella finansiella krisen, utan också för att den bör vara i kris. Klimatkrisen säger oss att vi måste bygga bort en stor del av bilberoendet om vi ska kunna sätta klimatmål som säkrar planetens överlevnad.
Men denna insikt innebär inte nödvändigtvis att Saab som företag och varumärke måste gå omkull. För en tredje väg vore ju att både värna de anställdas sysselsättning och säkra en modern strukturanpassning genom att köpa upp företaget för att ställa om det till exempelvis vindkraftsproduktion.

Sidor