Sökformulär

Ekonomisk politik

In i det okända Inför 6e partikongressen: Förslag till ekonomiska och sociala riktlinjer

Upphovsperson: Björklund, eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Socialism, Ekonomisk politik, Kuba
Den kubanska revolutionära processen har visat att försöka bygga socialism är att beträda en väg in i det okända. För kubanernas del har det inte bara varit – och är - en ständig kamp för att lösa såväl de problem som uppstår av egna misstag som att övervinna de ständiga, mäktiga hinder av alla de slag som imperialismens krigföring reser på vägen. Stora tag för att rätta till kursen har behövts varje årtionde. Inför den 6e partikongressen i april pågår nu landsomfattande rådslag om de inre problem som lett till misshushållning och korruption, och hur de ska rättas till. Se även Kuba 4.2010: 500 000 till nya jobb.

Kapitalismen och patriarkatet: kvinnokamp på två fronter

Upphovsperson: Hjort, Linn
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Genus och jämställdhet, Sydafrika
Kvinnliga aktivister i Kapstadens arbetarorganisationer spånar på strategier för att utmana sexism inom arbetarrörelsen. De arbetar också på att stärka sitt inflytande och öka sin politiska medvetenhet. Anna Davies van Es leder detta i projektet Building Women´s Activism.

Kina höjer ribban i Afrika

Upphovsperson: Odén, Bertil
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Ekonomisk politik, Naturresurser, Kina, USA, Afrika, Imperialism, Investeringar
I kapplöpningen om Afrikas naturtillgångar deltar regeringar och företag i många länder, både i Nord och i Syd. En ledande position har Kina som i år kan bli Afrikas största handelspartner.
Det är resultatet av att regeringen i Kina har en långsiktig strategi för sin pågående expansion i Afrika.

Internationellt ekonommöte

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk politik, Ekonomisk utveckling och tillväxt
I mars samlades ”XII Internationella mötet för ekonomer om globalisering och utvecklingens problem” i Havanna, i en årlig tradition. Deltog gjorde drygt 1 500 ekonomer från 40 länder, de främsta vänsterekonomerna, ofta nobelpristagare som detta år Robert Mundell, men också höga representanter för IMF, WTO och Världsbanken.

Geopolitik och ekonomisk utveckling

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Australien, Östtimor, Ekonomisk politik, Indonesien, Politiska institutioner, Geopolitik, Juridiska institutioner, Gränser och gränskontroll
Referat av två anföranden vid Östtimorkommitténs möte den 12 november 2004: "Östtimor - inklämt mellan två regionala stormakter" av Ulf Samuelsson (UD) och "Några personliga reflektioner kring Timor Lestes ekonomiska utvecklingsmöjligheter"av Per Magnus Wijkmans.

Opposition med rötter i facket och pengar från utlandet

Upphovspersoner: Kellecioglu, Deniz | Mukwazhi, Tsvangirayi (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Liberalism, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Partier, Zimbabwe, Ideologier, Politiker, Socialism
Zimbabwiernas förtroende för regeringen sjunker i takt med att landets inflation stiger. Nu ligger den på ofattbara 230 miljoner procent. Hoppet om förändringar och ett slut på denna onda tid knyts till oppositionspartiet MDC och de tröga förhandlingarna med regeringen om delat regeringsansvar. Men vad har oppositionen för program?

Ordförande iekonomi- och finansutskottet: Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Handel, Kuba, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Blockader, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsmarknad, Matsäkerhet
Osvaldo Martinez redogör för det ekonomiska utfallet 2008: 2008 började bra, med politiska och ekonomiska reformer som gav resultat i jordbruket och livsmedelsförsörjningen, och framsteg i energirevolutionen, tydliga förbättringar av kollektivtrafiken och fler turister. Men andra hälften dominerades av de svåra problem som orskades av de tre orkanerna, med kostnader och förluster på tillsammans 9,7 miljarder US-dollar – nästan 20 procent av bruttonationalprodukten. Blockaden och den globala ekonomiska krisen har också påverkar vårt ekonomi. Den ekonomiska tillväxten blev 4,3 procent, betydligt lägre än de 8 procent som vi hade planerat. Det beror också på de skyhöga livsmedels- och oljepriserna fram till hösten och ledde till budgetunderskott på 6,7 procent av BNP, vilket är alldeles för mycket.

Sidor