Sökformulär

Hälsa

Allt fler spädbarn överlever

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård, Hälsa, Barn och ungdomar
(OBS! Denna PDF innehåller även slutet på en annan artikel) Varje år överlever 40 000 fl er spädbarn (barn under ett år) än före talibanregimens fall 2001. Men trots dessa positiva siffror är spädbarnsdödligheten fortfarande alarmerande hög. 129 barn av 1 000 födda dör idag före sin ettårsdag men det är en dramatisk minskning från år 2000.

Behovet av barnmorskor är enormt: SAKs hälsoprojekt i Paktikaprovinsen

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet
Trots att det har skett stora satsningar inom hälsosektorn de senaste åren är hälsosituationen fortfarande svår i många delar av Afghanistan. Det råder brist på sjukhus och kliniker och landets mödradödlighet är fortfarande en av de högsta i världen.

750 000 patienter varje år – i en av ”SAKs provinser”

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Internationellt bistånd, Reformer
I mars 2002 drog det afghanska hälsoministeriet igång processen med att återuppbygga ett fungerande sjuk-och hälsovårdssystem, något som landet så länge varit i behov av. Under 2003 färdigställdes den nationella hälsostrategin för grundläggande hälso-och sjukvård – Basic Package of Health Services, BPHS.

SAKs verksamhet i Afghanistan

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Internationellt bistånd, Jordbruk, Utbildning och skola
Svenska Afghanistankommittén etablerade sig i Afghanistan redan 1982. SAK började i liten skala,
men har i dag utvecklats till att vara en av Afghanistans största biståndsaktörer. Organisationen har i dag fyra ”ben”, eller programområden.
Dessa är utbildning,
hälsa, jordbruk och rehabilitering av funktionshindrade, RAD. Den gemensamma nämnaren för dessa program är att SAK bedriver sitt bistånd där behoven är som störst
– på landsbygden. Utöver dessa fyra program finns projektet NSP
(National Solidarity Programme)
där lokalsamhällena själva styr sina utvecklingsprojekt.

Rätten att utkräva sina rättigheter

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
Som en av de största aktörerna i Afghanistan inom hälsovård, utbildning samt stöd till personer med funktionshinder har SAK ett stort ansvar. Under 2007 kommer ytterligare ansträngningar och satsningar att
äga rum för att förbättra kvaliteten i arbetet, stärka kompetensen och kapaciteten hos nationella institutioner
(såväl i civila samhället som hos staten), samt verka för att målgruppen, den afghanska landsbygdsbefolkningen,
ges förutsättningarna att tillgodose sina behov och utkräva sina rättigheter.

Den gamla matkulturen överges när det stressiga stadslivet börjar

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Hälsa, Kulturella seder, Städer, Mat och matlagning, Sydafrika
Vad provokativt, tänker jag när jag i en artikel läser att sydafrikaner blir allt tyngre när de börjar ta efter den västerländska matkulturen. Vad är det för fel på min mat? Kött och fisk, potatis och ris, pasta och frukt och grönsaker. Gör den maten sydafrikanerna feta?

Sidor