Sökformulär

Hälsa

Vatten - handelsvara eller mänsklig rättighet?

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Medarbetare: Peuschel, Minja | Andéer, Lina
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2008
Ämnesord: Vatten, Deklarationer, fördrag och konventioner, Sociala rörelser, Hälsa, Fattigdom, Mänskliga rättigheter
Det finns ett internationellt samförstånd då det rör betydelsen av tillgång till rent vatten för fattigdombekämpningen i världen. Bristen på rent dricksvatten och sanitet är en av de stora anledningarna till att sjukdomar, svält och fattigdom är så utbredd i utvecklingsländerna. FN har uppskattat att 1.1 miljard människor, eller en sjättedel av världens befolkning, saknar tillgång till rent vatten. År 2025 kan det vara så mycket som två tredjedelar som lider brist eller helt saknar tillgång till rent vatten.

Anielka Bolaños Gonzalez organiserar kvinnor på landsbygden.

Upphovsperson: Sanchez, Sofia
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2007
Ämnesord: Sexualitet, Nicaragua, Sociala rörelser, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Genus och jämställdhet
Anielka Bolaños González är 25 år och kommer från staden Estelí som är känd för sin kvinnokamp. Hon är examinerad agronom vid Universidad Nacional Autonoma de Estelí (UNAE) och besöker kvinnor som odlar ekologiskt kaffe i en by i norra Nicaragua.

Strid om aidsstatistiken

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Multinationella företag, Hälsa, Sjukdomar, Hiv/Aids, Internationellt bistånd, Vetenskap och forskning, Sydafrika
Lögn, förbannad lögn och statistik är ett ordspråk som kan appliceras på den sydafrikanska aidsepidemin.
Det menar i alla fall författaren och journalisten Rian Malan, som efter tre års forskande dragit slutsatsen att aidskrisens omfång manipuleras av läkemedelsindustrin. Hans åsikter möter hårt motstånd. Kritiken mot hans utspel har inte låtit sig vänta. Aidsaktivisterna i Treatment Action Campaign, TAC, har lyft fram brister i resonemanget, men trots det kvarstår en viktig, obesvarad fråga.

Inlägg till Sveriges Afrikastrategi

Upphovspersoner: Lindström, Niklas | Björsson, Gabi | Afrikagrupperna
Utgivare: Afrikagrupperna
År: 2007
Ämnesord: Handelsavtal, Hälsa, Hiv/Aids, Fattigdom, Afrika, Internationellt bistånd, Matsäkerhet, Imperialism
Regeringen har avviserat en ny afrikastrategi för sitt biståndsarbete. Afrikagrupperna presenterar ett inlägg i denna debatt: Inlägget fokuserar på idén om en total liberalisering av handeln, Sveriges roll i EPA-förhandlingarna, synen på vad som är en ”sund ekonomisk politik”, analysen av anledningarna till den utbredda fattigdomen i Afrika och bristen på uppmärksamhet som tillägnats sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), samt hur TRIPS-avtalet i WTO har gett negativa effekter när det gäller tillgängligheten av bromsmediciner i fattiga länder.

Sidor