Sökformulär

Hälsa

Kravspec: barnmorskor och förändrade attityder

Upphovsperson: Pettersson, Torbjörn
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Politik, Islam, Hälsa, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet
På SAKs inbjudan har två kvinnliga parlamentariker från Afghanistan nyligen besökt Sverige. Azita Rafhat och Sabrina Saqib utstrålar engagemang, integritet och framför gedigen kunskap om Afghanistans utmaningar på olika områden. Jag följde deras möten med studenter, journalister, biståndsministern och några svenska riksdagsledamöter.
I de många intressanta diskussionerna var det två av deras budskap som jag speciellt tog fasta på och som jag tror skapade viktiga insikter hos de som lyssnade.

Redaktören

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård, Hälsa, Reproduktiv hälsa
Idag har fler afghaner tillgång till hälsovård än någonsin tidigare.
Detta trots att osäkerheten i landet bara växer. Detta gäller särskilt i den provins där SAK har helhetsansvaret för hälsa- och sjukvård, Wardak, sydväst om Kabul. Här bor drygt en halv miljon människor och det är en bergig provins med hårda vintrar. Här märks säkerhetsproblemen särskilt väl.

Sjukfrånvaro ett hot mot jämställdheten

Upphovsperson: Wallmander, Karin
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Politiska institutioner, Hälsa, Arbetsmarknad, Socialpolitik, Genus och jämställdhet
Kvinnors deltidssjukskrivningar
fungerar som arbetstidsförkortning
för att behålla könsstereotypa
mönster, där
kvinnans jobb inte får gå ut
över hennes arbete i hemmet.
Det menar Viktoria Bergström,
utredare på fackförbundet
Kommunal i den nya rapporten
Vän eller fiende.

”EU:s patentpolitik en hälsokatastrof”

Upphovspersoner: Edquist, Kerstin | Kvarnsell, Johanna
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Peru, Europa, Läkemedel, Bolivia, Handelsavtal, Ekonomisk politik, Latinamerika, Hälsa, Privatiseringar, Ecuador, Upphovsrätt och patent, Centralamerika
När konkurrensen på världsmarknaden ökar vill EU stärka positionen för sina produkter. Ett sätt att garantera en större marknad är genom de handelsavtal som
är under förhandling med länder i Syd- och Centralamerika.
Men i Latinamerika höjs oroliga röster för att EU:s förslag på utökade patent på
mediciner kan leda till en hälsokatastrof med kraftigt ökade läkemedelskostnader.

Självmedicinering vanligt

Upphovspersoner: Brenner, Erika | Kvarnsell, Johanna
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Nicaragua, Hälsa, Ecuador, Läkemedel
Felaktig användning av mediciner, som bland annat leder till att allt fl er bakterier blir resistenta, är ett stort problem i hela världen. Men i latinamerikanska länder med dålig tillgång till läkare och där få apotek kräver recept för att sälja medicin är en inkorrekt användning av vanliga mediciner snarare regel än undantag.

”Folk tror att dyrast är bäst”

Upphovsperson: Kvarnsell, Johanna
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Hälsa, Ecuador, Upphovsrätt och patent, Läkemedel
Landsbygdsorganisationen UONCRE i Ecuador har i flera år arbetat för att göra folk medvetna om fördelarna med billiga kopior istället för märkesmediciner. Ett striktare patentavtal mellan de andinska länderna och EU skulle kunna minska möjligheten att sälja billiga mediciner på organisationens hälsostationer i byarna.

Akhdam i Jemen

Upphovsperson: Oskarsson, Anneli
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Ursprungsfolk, Jemen, Lokal ekonomi och försörjning, Hälsa, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs), Utbildning och skola
Akhdamfolket är en minoritet i Jemen, där de utsätts för diskriminering och
bemöts som andra klassens medborgare. Anneli Oskarsson har arbetat på den
franska organisationen DIA som bedriver projekt för att förbättra akhdams
möjligheter till försörjning, skolgång och hälsovård.

Sidor