Sökformulär

Imperialism

Ständigt nya lögner

Upphovspersoner: Lamrami, Salim | Tiroler, Zoltan (övers. och red.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, USA, Imperialism, Information, kommunikation och media
I cyberkriget spela också Reportrar Utan Gränser, RUG, en viktig roll som försvarare av USAs ”lokala journalister”, inte minst på Kuba. RUG driver också ständig kampanj mot Kuba med påståenden om att kubaner inte kan surfa på internet, att de döms till fängelse om de kritiserar regeringen, att Kuba är världens största fängelse för journalister, osv. Salim Lamrami visar på RUGs partiska självmotsägelser och brist på trovärdighet, att deras agenda är politisk och att de finansieras av NED, som täckmantel för CIA.

USA:s cyberkrig, kommando och dissidenter

Upphovspersoner: Elizalde, Rosa Miriam | Tiroler, Zoltan (övers. och red.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, USA, Internet, Imperialism, Information, kommunikation och media
Vänstern beskylls ofta för att vara konspiratorisk. Fakta visar att vi tvärtom ofta är alltför godtrogna skriver Rosa Miriam Elizalde i en artikel om hur USA utnyttjar Internet i propagandakrigföringen mot andra länder. Det handlar bl a om en ny “cyberspacearmé” för att ingripa mot servrar, spionera via nätet, muta dataexperter, kriminalisera nätsurfare, slå ut telekommunikationsföretag och utveckla en elektronisk bomb för att oskadliggöra elektroniska system. Flygvapengeneralen Robert Elder förklarade: “vi ska hantera Internet som en krigszon, vi ska koncentrera oss på detta område och prioritera ingripanden i cyberrymden.” Samtidigt skapar
Pentagon ett globalt nätverk av hemsidor på utländska språk. De hyr lokala journalister för skriverier som främjar USA:s intressen och undergräver ovänliga regimer. Det ingår i den allt intensivare propagandakrigföringen mot de regimer som inte följer USAs påbud.

Hård kamp för att få lönsamhet på gården

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Dahl Adolfsson, Mari (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kooperativ, Sydafrika, Imperialism, Jordbruk, Liberalism, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kapitalism och vinstmaximering
Vad är det som håller fattiga kvar i fattigdom? För den som kämpar mot nyliberalismen och för global rättvisa ställs ofta Nord mot Syd när denna fråga tas upp. Men är det verkligen så? Är det snarare strukturer på lokal eller nationell nivå än global nivå som hindrar? Eller är det alla tre?

Små lättnader för kubaner i USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Handel, Blockader, USA, Imperialism
Inpackade i Obama-regeringens första budget i mars fanns några lättnader för kubaner i USA.
Begränsningen i deras möjlighet att besöka hemlandet återgår till en gång per år, från en gång vart tredje år. Diskrimineringen av kubanerna i USA består, men mildras något. Blockaden består också och fortsättningsvis generösa statliga medel för propagandakrigföringen via radio- och TV-sändningar mot Kuba

Vad blockaden kostar USA

Upphovspersoner: Pepper, Margot | Björklund, Eva (övers. och red.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Handel, Blockader, USA, Imperialism
USA-journalisten Margot Pepper skriver att allmänna opinionen i USA växer mot blockaden, 52 procent vill häva den, 67 vill få ett omedelbart slut på reseförbudet. Till och med flertalet Miami-kubaner stöder att blockaden hävs. Andelen skulle antagligen bli ännu högre om folk visste hur mycket blockaden kostar dem, något som USAs näringsliv börjar bli allt mer medvetet om. Företrädare för ett dussin ledande företagarorganisationer, innefattande Handelskammaren, skrev i december ett brev till president Obama med uppmaningen att skrota blockaden.

När det gäller Kuba går det bra med vilkas skrönor som helst

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Imperialism, Information, kommunikation och media
14 mars publicerade Newsweek en artikel: ”Komplotten mot Castrobröderna”, skriven av Jorge Castañeda, f d vänster, f d högerminister i Mexiko. Nu påstod han att de två internationellt kända kubanska ministrar som avgick i mars ”under minst en månad varit med i en komplott, ett förräderi, kupp eller vad man vill kalla det, för att störta Rauls regering. Och i detta syfte hade de anlitats av eller själva anlitat Hugo Chavez”. Över 67.000 hemsidor, bloggar och tidningar återgav kuppfantasierna.

Fidel tillhör en annan galax

Upphovsperson: Borón, Atilio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Politiker, Imperialism, Socialism
”Fidel lever omgiven av böcker och papper. Dagliga nyhetssammanställningar håller honom informerad om vad som händer i världen.” skriver Atilio Borón efter sitt möte med Fidel. Boron är en av Latinamerikas mest framstående samhällsforskare och debattörer och mötet med Fidel skedde i samband med det stora världsunika Internationella ekonommötet om globaliserings- och utvecklingsproblem i Havanna i mars. Samtalet handlade om ekonommötets diskussioner, om den kubanska regeringsombildningen och naturligtvis om den världsomfattande ekonomiska, klimat och livsmedelskrisen.

Sidor