Sökformulär

Jord

Agrofuels in Brazil

Upphovspersoner: Monsalve Suárez, Sofia | Bickel, Ulrike | Garbers, Frank | Borras Jr., Saturnino
Medarbetare: Monsalve Suárez, Sofia
Utgivare: FIAN International | FIAN International
År: 2008
Ämnesord: Jord, Naturresurser, Brasilien, Växter, Fattigdom, Livsmedelsförsörjning, Jordbruk
Report of the Fact-finding mission on the impact of public policies encouraging the production of agrofuels on the enjoyment of the human right to food, work the environment among the peasant and the indigenous communities and rural workers in Brazil

Filmen "Avatar" utspelar sig i Indien – på riktigt

Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Indien, Bildkonst och film, Ursprungsfolk, Jord
Survival International, en brittisk organisation som verkar för hotade stamfolk, har nyligen i Variety Magazine via en annons gett ett förslag till Avatar-filmregissören James Cameron. På uppdrag av ett indiskt ursprungsfolk frågar Survival om Cameron vill hjälpa dongria-kondh-stammen i Orissa, Indien, vars historia är lik den na’vi-folket har i filmen "Avatar".

Byar utplånas till fördel för kolgruva

Upphovsperson: Arvidsson, Gustav
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Jord, Miljöföroreningar, Latinamerika, Colombia
Svenska AP-fonderna har miljardinvesteringar i de företag som tillsammans äger kolgruvan Cerrejón i Colombia. En gruvverksamhet som inneburit hot, sjukdomar och tvångsförflyttningar för lokalbefolkningen.

Ursprungsfolken vill värna om kulturen - för miljöns skull

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomi, Naturresurser, Sociala frågor, Kultur, Ursprungsfolk, Biologisk mångfald, Jord, Latinamerika
Arbetet inför klimatkonferensen i rio de janeiro på-
går för fullt och runtom i världen diskuterar olika
grupper FN:s förslag om grön ekonomi. ett förslag som representanter för ursprungsfolken i den
andinska regionen fördömer, då de menar att det
gör moder jord till handelsvara.
CAOI, nätverket för ursprungsfolk i den andinska regionen, deltar med observatörsstatus på konferensen i Rio de Janeiro i juni. De är kritiska till
förslaget om så kallad grön ekonomi.

Köttproduktion hotar Amazonas

Upphovsperson: Edquist, Kerstin
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Jord, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Bolivia
Vårt behov av kött är ett av de
största hoten mot både regnskogen och den lokala mat-
produktionen i Sydamerika.
Kring den lilla byn Cuatro
Cañadas i östra Bolivia har
skogen förvandlats till sojaodlingar.
– Vi odlar foder åt djuren i
Europa i stället för mat åt oss
själva, säger Isidoro Barrientos.

Omvärldens stöd viktigt för lokal förändring

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Kooperativ, Jord, Latinamerika, Chile
Genom statlig reglering och internationellt stöd kan koncentrationen av jord minskas och småbrukarnas arbetssituation
förbättras. Det tror Pamela Caro, doktorand i sociala och politiska studier och koordinatör på det chilenska studiecentret
för kvinnors utveckling, CeDem.

Sidor