Sökformulär

Jordbruk

La comida no es una mercancía ¡es vida!

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna, (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Jordbruk, Livsmedelsförsörjning, Europa, Sverige, Miljö, Miljöföroreningar, Latinamerika
“La comida es más que una mercancía. La comida y cómo ella está producida es algo
fundamental para nuestra vida y nuestra forma de vivir”. Este es el mensaje que los
participantes en la conferencia de la alimentación y la naturaleza en Ramsele quieren
difundir.
Un fin de semana se juntaron pequeños agricultores, silvicultores, activistas solidarios,
técnicos y visitantes de la Vía Campesina Sudamérica para discutir a partir de la pregunta:
“¿Cómo retomar el poder sobre los alimentos y la naturaleza?”

"Att återvända till landsbygden är Europas största utmaning"

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Jordbruk, Ekonomiska kriser, Multinationella företag, Kapitalism och vinstmaximering, Livsmedelsförsörjning, Europa, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika
Mitt i rådande finanskris, klimatkris och demokratikris besökte argentinaren Diego Montón Sverige för att tala om den internationella småbrukarrörelsen La Vía Campesinas kamp och de möjligheter till förändring som finns – om vi arbetar tillsammans i Nord och Syd.

"Vi kan inte äta sockerrör"

Upphovspersoner: Karlsson, Lina | Cubur Pirir, José Gabriel
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Våld och konflikter, Tvångsförflyttning, Jordbruk, Multinationella företag, Handelsavtal, Jordlöshet, Europa, Bioenergi, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala
Med associeringsavtalet som EU och Centralamerika förhandlat fram förväntas exporten av etanol från Guatemala till Europa öka. För befolkningen i Valle del Polochic i östra Guatemala kan avtalet leda till ödesdigra konsekvenser i form av tvångsförflyttningar och minskad tillgång till jordbruksmark.

Ekologisk lösning på giftigt problem

Upphovspersoner: da Rocha, Max | Vía Campesina, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Naturresurser, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Miljöföroreningar, Latinamerika, Brasilien
Det globala livsmedelssystemet har de senaste decennierna
genomgått stora förändringar - inte minst i Latinamerika.
Förändringarna har medfört ökad användning av jordbruksgifter, monokulturer och utarmning av jorden. Agroekologiskt jordbruk ses som ett alternativ till detta.

Landgrabbing - kampen om jordbruksmarken

Upphovsperson: Lundqvist, Sori
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering, Jordlöshet
Jakten på odlingsbar mark trappas upp när företag, stater,
pensionsfonder och andra aktörer köper upp eller arrenderar
stora landområden runtom i världen. Småbrukare och
ursprungsfolk förlorar ofta sin mark och sin möjlighet till
försörjning när konkurrensen om marken ökar. Landgrabbing
är ett snabbt växande globalt fenomen.

Landgrabbing – konsekvenser för människor och miljö

Upphovsperson: Jalvemyr, Rebecka
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering, Jordlöshet
Ledare.
Ägarkoncentration av odlingsbar
mark blir allt vanligare över
hela världen. Investerare i rikare
länder köper upp eller arrenderar i
fattigare länder, där ojämn fördelning
av mark sedan länge är en av
grundorsakerna till ojämlikhet och
att människor lever i fattigdom.
Småbrukare och ursprungsfolk som
redan har osäker tillgång till mark
är de som drabbas hårdast. De koloniala mönstren som upprepar
sig och fenomenet kallas för
landgrabbing.

Sidor