Sökformulär

Jordbruk

Gemenskap hjälper kvinnliga odlare

Upphovspersoner: Gustavsson, Towe | Barchiesi, Valentina | Gustavsson, Towe (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Miljö och ekologi, Latinamerika, Nicaragua
Livet som småskalig lantbrukare i Nicaragua är inte lätt. Men
med hjälp från kvinnokooperativet i byn La Lima har Leonarda
Ramos kunnat ta lån som gör jordbruket effektivare. Genom
att odla sin egen mat kan hon hålla kostnaderna nere och
samtidigt behålla kontrollen över vad familjen äter.

Men framtiden ligger hos närodlat!

Upphovspersoner: Winsö, Olga | Selling, Benjamin (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Europa, Sverige, Miljö och ekologi
När småländska Marie och Ronny Johansson
började med mjölkproduktion för 35 år sedan
var deras 20 kor ganska många. Sedan dess
har matproduktionen i Sverige gått mot allt
mer storskaliga jordbruk. För småbrukare som
Marie och Ronny har det blivit svårt att överleva utan EU-stöd.

Tufft liv för småbrukare

Upphovspersoner: Isaxon, Kerstin | Högrell, Fanny | Högrell, Fanny (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Ursprungsfolk, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Ecuador
I Cotacachi, en liten stad i norra Ecuador i dalen mellan två
gröna bergstoppar, bor Patricia Morales, 38 år. Hon är en av
landets många ekologiska småbrukare och vardagen präglas
av regn, torka och skadeinsekter.

Fördelning av mark en kvinnofråga

Upphovspersoner: Lok, Anna | Boa, Arlene (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Jordreformer, Naturresurser, Genus och jämställdhet, Latinamerika, Nicaragua
i Nicaragua bidrar kvinnors insatser till över 43 procent av BnP, och en stor del står kvinnorna som brukar jorden för. Men trots den viktiga roll kvinnor spelar inom jordbruket hamnar deras rättigheter ofta i skymundan när man talar om jordreformer, land-grabbing och industriellt jordbruk.

Köttproduktion hotar Amazonas

Upphovsperson: Edquist, Kerstin
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Jord, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Bolivia
Vårt behov av kött är ett av de
största hoten mot både regnskogen och den lokala mat-
produktionen i Sydamerika.
Kring den lilla byn Cuatro
Cañadas i östra Bolivia har
skogen förvandlats till sojaodlingar.
– Vi odlar foder åt djuren i
Europa i stället för mat åt oss
själva, säger Isidoro Barrientos.

Agroekologi - en del av kampen för matsuveränitet

Upphovspersoner: Engström, Julia | da Rocha, Max (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Ursprungsfolk, Miljö och ekologi, Latinamerika, Ecuador
de fem största organisationerna för småbrukare, ursprungsfolk, svarta och invånare mangroveträsk-byar i ecuador har gemensamt tagit initiativ till en nationell kurs i agroekologi för och ett ekologiskt hållbart
jordbruk - fritt från konstgödsel
och besprutningsmedel.

Jordens småbrukare kan föda världen!

Upphovspersoner: Masioli, Itelvina | Martínez, Nury | Andrango, Luis | Rodríguez, Francisca
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Fattigdom, Landsbygdsfrågor, Hunger och svält, Livsmedelsförsörjning
Den globala livsmedelsindustrin har misslyckats.
Varken löftena från FN:s
toppmöte om livsmedel (1996)
eller Millenniemålet om att
utrota hungern före 2015
kommer att uppfyllas.

Regnskogen skövlas när sojan breder ut sig

Upphovsperson: Edquist, Kerstin
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Ockupationer, Sociala rörelser, Jordbruk, Naturresurser, Jordlöshet, Ursprungsfolk, Europa, Miljöföroreningar, Latinamerika, Brasilien
Svenska kor utfodras allt mer
med den proteinrika sojabönan
och importen från Sydamerika
ökar. Men för att ge plats åt de
stora sojafälten i Brasilien skövlas regnskogen och människor
fördrivs från sina marker

Sidor