Sökformulär

Jordbruk

Bättre livskvalitet i Los Zanjones

Upphovspersoner: Chavarría, Erich | Wallin, Lasse (övers.)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2009
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Nicaragua, Internationellt bistånd, Jordbruk, Kulturmöte och kulturutbyte
Rapport från ett pågående projekt:
"Första gången vi kom till samhället Los Zanjones var i maj i år. Vi möttes av en grupp kvinnor och ett
par män. De hoppades att få hjälp av VFSN med ett projekt för att odla grönsaker. Mötet hade sammankallats
av AMDES*, vår samarbetsorganisation som på olika sätt stödjer 14 byar i Posoltega.
Kommunen drabbades hårt av orkanen Mitch 1998 då mer än 2000 personer miste livet i ett jordskred
orsakat av det kraftiga regnet. AMDES började då sin verksamhet med katastrofhjälp till offrens
familjer och har sedan dess fortsatt att tillsammans med befolkningen bekämpa fattigdomen i trakten."

Kvinna leder UNAG i Madriz

Upphovsperson: Sanchez, Sofia
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2009
Ämnesord: Nicaragua, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Sociala rörelser, Genus och jämställdhet, Jordbruk
Antonia Méndez Alfaro är ordförande i UNAG (Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos) i Madriz - regionen. Aktiv sedan 1987 blev hon
2007 representant för organisationen i Madriz. NfN intervjuar henne för
att få höra om deras arbete och om situationen för kvinnorna i samhället
idag.

Utveckling under konflikt

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström, Charlotte (övers.)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Afghanistan, Naturresurser, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
När vi nu lämnar 2000-talets första årtionde bakom
oss verkar det råda total oreda i Afghanistan.
I västerlandet anser många att det är meningslöst
att försöka sig på någon form av nationsbyggande
med motiveringen att Afghanistan inte har några
resurser, vare sig arbetskraft eller naturtillgångar –
ingenting alls. Jag anser att detta är en nedlåtande
beskrivning som ligger långt från sanningen.
Medierna ser alltför ofta vad som saknas i stället
för vad som faktiskt finns, och dessa felaktiga
framställningar får ökad trovärdighet genom att
ständigt upprepas. Utan att negligera konfliktens
allvarliga negativa effekter, såsom bristande
säkerhet, en håglös regering, minimal samordning
och omfattande korruption, vill jag hävda att det
finns positiva faktorer i rikt mått. För att man ska
kunna utnyttja dem krävs det emellertid ett helt
nytt tänkande.

Grönt ”Nobelpris” till kuban: Ekologiskt lantbruk bästa alternativet

Upphovsperson: Pelaez, Orfilio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Jordbruk, Miljö och ekologi, Kuba
I våras fick en kubansk agronom-pedagog, Humberto Río, det som betraktas som den främsta internationella utmärkelsen för arbete med att skydda miljön,Goldman-priset, det gröna ”Nobelpriset”. Ríos vet fortfarande inte om han någonsin kommer att få ut prissummans 150 000 USdollar. På grund av USA:s blockad måste Goldman ha en speciell licens från finansdepartementet för att betala ut pengarna. Ríos hoppas dock kunna använda prispengarna för att finansiera nästa fas av det nationella nätverk för organiskt jordbruk de bygger upp på Lantbruksuniversitetet INCA.

Lantbruksstudier i alla kommuner

Upphovsperson: Lennartsson, P-O
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Jordbruk, Utbildning och skola, Kuba
Inriktningen på att locka allt fler till jordbruket innehåller också en satsning på fler lantbruksgymnasier. Så till höstterminen 2010 kommer det att finnas lantbrukstekniska gymnasier i alla kommuner, utom de 13 i Havannas storstadsområde. Men också andra yrkesinriktade gymnasier inrättas, med kombination av studier och praktik på arbetsplatser

Hållbart jordbruk i förorten

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Jordbruk, Miljö och ekologi, Kuba
Med stöd av sin omfattande erfarenhet av jordbruk i stadsmiljö tacklar Kuba nu utmaningen att trygga tillgången på mat genom att ta jordbruket till förorterna. Det är en fråga om nationell säkerhet och ska omfatta så många människor som möjligt, och alla former av jordägande. Kärnfrågan är att få matproduktionen närmare städerna där 76 procent av Kubas 11,2 miljoner invånare bor. Det kommer också att skapa gröna lungor runt städerna och bidra till nyplantering vid vattendrag.

"Det finns sätt att organisera samhället som inte är kapitalistiska"

Upphovsperson: Raudsepp, Mari
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Naturresurser, Multinationella företag, Kapitalism och vinstmaximering, Vatten, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Peru
Redan på 60-talet ledde Hugo Blanco de jordlösa böndernas kamp mot
godsägare i Peru. Idag, 77 år gammal, är han fortfarande en framstående representant för den folkliga kampen i Latinamerika. Samtal om vattenmarschen, Perus miljöproblem
och vikten av en förändring underifrån

Sidor