Sökformulär

Jordbruk

Vetefälten i Kapisa – ett sätt att leva

Upphovsperson: Lehman, Ulrika
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Jordbruk
Ungefär 80 procent av Afghanistans befolkning sägs arbeta inom jordbruk. Svenska Afghanistankommittén har i princip sedan starten i början av 1980-talet arbetat med jordbruksfrågor, ett lika viktigt som spännande verksamhetsområde.
Men nu har förhandlingar inletts om att låta jordbruksprogrammet utvecklas under en annan organisation. Just nu pågår förhandlingar med organisationen Cooperation of Afghan Relief (CoAR)
som hittills bedöms vara en lämplig arvtagare av jordbruksprogrammet.
Ett överlämnande skulle också ge SAK ett tydligare fokus i arbetet för utveckling i Afghanistan.

SAKs verksamhet i Afghanistan

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Internationellt bistånd, Jordbruk, Utbildning och skola
Svenska Afghanistankommittén etablerade sig i Afghanistan redan 1982. SAK började i liten skala,
men har i dag utvecklats till att vara en av Afghanistans största biståndsaktörer. Organisationen har i dag fyra ”ben”, eller programområden.
Dessa är utbildning,
hälsa, jordbruk och rehabilitering av funktionshindrade, RAD. Den gemensamma nämnaren för dessa program är att SAK bedriver sitt bistånd där behoven är som störst
– på landsbygden. Utöver dessa fyra program finns projektet NSP
(National Solidarity Programme)
där lokalsamhällena själva styr sina utvecklingsprojekt.

”Vi klarar inte en dålig skörd till”: situationen närmast ohållbar i den nordliga provinsen Balkh

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Afghanistan, Jordbruk
Mullah Hazruddin har tillsammans med några andra män och pojkar klämt in sig i ett litet rum i en byggnad vid byns skola.
Rummet är kallt. Kylan tränger in och den lilla värmekällan, sandalinen,
mitt i rummet räcker bara för att värma dem som får plats med benen under filtarna. De andra får frysa.
"Vi klarar inte en dålig skörd till.
Om nästa skörd blir lika dålig som
årets så kommer många familjer att lämna det här området" berättar Mullah Hazruddin.

Torsk på karp och forell: Afghanistan-nytt träffar en fiskodlare utanför Kabul

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Naturresurser, Non-Governmental Organizations (NGOs), Jordbruk
Trots att det finns tillgång till både sjöar och vattendrag i Afghanistan
är det svårt att köpa inhemsk fisk i de lokala bazarerna. Den största delen av fisken som säljs är importerad från Karachi i Pakistan och endast en liten del kommer från de lokala sjöarna i Afghanistan. För att försöka öka fiskbeståndet i landet har Jordbruksministeriet, med finansiell uppbackning av franska myndigheter, tagit initiativ till ett fiskodlingsprojekt. Det drog igång i oktober förra året.

Hur ska man fixa maten?

Upphovsperson: Nilsson, Hillevi
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: 0, Angola, Jordbruk, Reformer
Angola har vunnit mycket på drygt två års fred. Det är ungefär fyra miljoner internflyktingar som har skapat den största fredsvinsten genom att på eget bevåg återvända till byarna och återuppta jordbruket.
Men hur förvaltas den vinsten,
och vad skulle kunna göras för att tillvarata den bättre?

Torkan i Jaghori är här för att stanna

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Afghanistan, Internationellt bistånd, Jordbruk
Den lilla Toyotan skumpar fram genom hjulspåren som leder till det torkdrabbade Jaghoridistriktet i östra delen av Ghazniprovinsen. När jag var där knappt sex år tidigare hade torkan just slagit till. Många jag pratade med då var skräckslagna över hur de skulle klara sig över vintern. Skulle de stanna och svälta eller börja vandra mot trak-
ter där det kanske fanns mat?

Tribunal om jordreformen

Upphovsperson: Persson, Bengt
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Jordreformer, Jordlöshet, Ägande, Sydafrika, Jordbruk
I december 2003 hölls en tribunal i Port Elizabeth om landfrågan i det nya Sydafrika. Inbjudna domare hörde experter om hur det gick till när människor fördrevs från sin jord,
de lyssnade på vittnesmål från fattiga på landsbygden och informerades om begränsningar i det nuvarande landreformsprogrammet.
För att dra igång en debatt med dem som kan förbättra situationen var även representanter för regeringen och kommersiella farmare inbjudna.

Tusentals brunnar har torkat ut

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Afghanistan, Internationellt bistånd, Jordbruk
Det smutsiga vattnet rinner ned i behållarna på åsnans rygg. Kanna efter kanna hämtas ur ån för att fylla de bägge kärlen. En pojke hämtar dricksvatten från den förorenade ån som rinner i utkanten av byn. När kärlen är fulla tar han hem vattnet till familjen. De flesta av byns brunnar fungerar inte längre. De är antingen försaltade eller uttorkade.

Sidor