Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

Inte ens tre procent: regeringens klimatproposition består mest av gamla åtgärder

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Politiska institutioner, Miljöföroreningar, Reformer
Regeringens klimatproposition sägs leda till att Sveriges utsläpp minskar med 40 procent till 2020. I själva verket leder propositionens förslag till att dagens utsläpp i Sverige minskar med mindre än 3 procent.

ArbetarInitiativet: Antikapitalistiskt EU-motstånd för jobb, välfärd och klimat

Upphovsperson: ArbetarInitiativet
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Ekonomisk politik, Politiska val, Socialpolitik
Den 7 juni är det val till EU-parlamentet. Det nybildade ArbetarInitiativet ställer upp i valet. Här finns hela den politiska plattformen, allt det ArbetarInitiativet står för i detta val.
Det breda temat är antikapitalistiskt EU-motstånd för jobb, välfärd och klimat. De konkreta kraven handlar om kamp för jobben, omfördela överflödet, försvar av arbetsrätten, mot rasism, för kvinnors lika rättigheter, för fred och klimatkamp, och slutligen: en annan värld är möjlig – för ett nytt arbetarparti.
På ArbetarInitiativets lista finns kandidater från Socialistiska partiet och Rättvisepartiet Socialisterna, samt en rad oberoende kandidater.
Läs mer om valupptakten på sidan 4. Se också hemsidan www.arbetarinitiativet.se

Förstatliga eller lägga ned?

Upphovsperson: Carlman, Åsa
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Ekonomisk politik, Industri och industrialism, Förstatligande och nationalisering, Genus och jämställdhet
Åsikterna går isär bland de ekonomer och politiker som Arbetaren har frågat om Saab
är värt att rädda. Företaget är i en miljömässig återvändsgränd och branschen lider ändå av
överkapacitet, menar vissa.
Ännu köps det bilar och om staten går in kan produktionen ställas om, menar andra.

Lugnet på övre däck

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sociala och politiska aktivister
Det är svårt att helt undvika förnekelsemekanismerna när hotet från klimat-, energi och ekonomikrisen är så otäckt.
Men för en liten grupp, alla äldre män, blir detta hot så
fasansfullt att det fullständigt slår slint. De förnekar rubbet.
Klimatförändringarna ses rent av som något bra – det blir ju varmare!

På återseende

Upphovsperson: Malm, Andreas
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Fossila bränslen, Vetenskap och forskning, Exploatering av arbete
Utdrag ur krönikan: "Själv har jag fått den stora förmånen att få ge ett litet bidrag till försöken att täppa igen klyftorna [mellan kunskap och handling när det gäller klimatfrågan]. Jag börjar nu arbeta som doktorand i projektet Lucid vid Lunds universitet, som förenar natur- och samhällsvetenskap i en enda integrerad totalitet i studiet av våra – reella,
och branta – utmaningar.
Jag själv ska studera de fossila bränslenas roll i kapitalackumulationen.
Jag hyser nämligen en misstanke om att besluten att exploatera först kol, sedan olja och naturgas är omöjliga att skilja från exploateringen av arbete. Om det stämmer måste vi genomföra stora, verkligt grundläggande förändringar i våra system för att – jepp – inte gå under."

Samerna är inte en norrlandsfråga

Upphovsperson: Franzén, Evelina
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Minoritetskulturer, Sverige, Lokal ekonomi och försörjning, Mänskliga rättigheter, Politiker
Den 13-14 november 2008 arrangerades mänskliga rättighetsdagarna i Luleå. Det var första gången det gick av stapeln norr om Stockholm och succén uteblev inte –
nästan 4 000 besökare tog del av föredrag,
filmvisningar och musikunderhållning. Årets tema var urfolk.

Sidor