Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

Nästa revolution är grön

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Miljövård, Kuba, Klimat och klimatförändringar, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi
I Köpenhamn debatteras hur man ska få stopp på skogsskövlingen. I The Guardian skriver Jane Owens lyriskt om hur träd återplanterades i Pinar del Rio för redan 50 år sedan och skapade en lummig skog som om den aldrig varit annat. Om Köpenhamn behöver en modell, så är detta det mest tilltalande hon känner till och berättar om Las Terrazas: ”Det här är Castros Eden, ett paradis han drömde om strax efter revolutionen 1959, när de beslutade om återplanteringsprogrammet.”

I skuggan av klimatavtalet: oljeindustri och stigande havsyta

Upphovsperson: Rhenberg, Rikard
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Nigeria, Klimat och klimatförändringar, Maldiverna, Politiska institutioner, Brasilien, Naturresurser, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Fossila bränslen, Politiska taktiker och strategier
Rikard Rehnbergh är socialantropolog och aktiv inom klimatföreningarna Klimax och
Klimataktion. Han är engagerad i klimatförändringarnas effekter och vad som kan
och bör göras för att hindra den globala uppvärmningen. I den här artikeln beskriver
han klimatrelaterade konsekvenser och aktioner som påverkar olika marginaliserade
grupper i världen.

Vad står på spel i Köpenhamn?

Upphovsperson: Åsman, Benny
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Politiker, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Klimatkonferensen har
startat. En färsk Demoskopundersökning
säger att 65 procent av
svenskarna vill ha ett
bindande avtal i Köpenhamn.
Men fi nns det någon
anledning att lita på
Obama, Merkel, Sarkozy,
Berlusconi, Brown, Hu
Jintao och andra ledare,
frågar sig Benny åsman.

”Köpenhamn blev ett gigantiskt fiasko”: Rikard Warlenius var på plats i Köpenhamn och berättar om bakgrunden till toppmötesfiaskot

Upphovsperson: Ahnland, Liza
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Deklarationer, fördrag och konventioner, Politiska institutioner, Sociala och politiska aktivister, Danmark
”I två års tid har miljöorganisationer, UNFCCC:s (FN:s klimatkonvention) sekreterare Yvo de Boer och många regeringar världen över sagt att det är Köpenhamn som gäller: Nu eller aldrig.
Att då bara enas om en tunn, ickebindande deklaration som inte på något vis svarar mot behoven av en radikal omställning – ja då är det förstås ett gigantiskt fiasko.”

Uttalande från Klimaforum09: "Erkänn klimatskulden!"

Upphovsperson: Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Deklarationer, fördrag och konventioner, Sociala rörelser, Sociala och politiska aktivister, Danmark, Ekonomisk historia, Sociala forum
7-18 december hölls det alternativa Klimatforumet i Köpenhamn.
Folk från hela världen har mötts och diskuterat. Forumet antog också en deklaration. Här är en sammanfattning.

Kollaps på toppen, men en seger för fotfolket

Upphovspersoner: Karlström, Gunvor (övers.) | Mariela, Quintana Melin (foto) | Tanuro, Daniel
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Sociala rörelser, Danmark, Demonstrationer, Socialism, Sociala och politiska aktivister, Miljö och ekologi
Ekosocialisten Daniel Tanuro ser en avstamp för den internationella miljökampen i Köpenhamnsmötet. Toppmötet avslöjade politikernas totala oförmåga att hantera klimathotet, men visade också upp en ny medvetenhet och nya krafter bland världens bonderörelser, fackföreningar, kvinnoorganisationer, fredsrörelser och många andra.

Mot klimatkaos och kapitalism i den antikapitalistiska delen av demonstrationen: Vårt klimat är inte till salu!

Upphovsperson: Lilja, Matilda
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sociala och politiska aktivister, Danmark, Statlig repression, Demonstrationer
"Jag var en av drygt hundratusen som ville se skillnad. Som ville ha ett seriöst och rättvist beslut av politikerna som samlats i Bella Center. Men jag kom aldrig dit, istället sattes jag i en bur. Jag gick i slutet av det antikapitalistiska blocket tillsammans med vänner med tanken att sedan röra mig fram. Känslan av kamp och styrka genomsyrade demonstrationen, och en känsla av att detta var något stort. Adrenalinet pumpade när vi väl började gå och jag kände en spänning i luften."

Köpenhamn demonstrerade för ett rättvist avtal

Upphovsperson: Quintana Melin, Mariela
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Sociala och politiska aktivister, Sociala rörelser, Danmark, Statlig repression, Demonstrationer
Det är omöjligt att ge en heltäckande bild av den gigantiska demonstrationen som hölls på lördagen i Köpenhamn. Den största klimatdemonstrationen någonsin med deltagare från hela världen krävde ett rättvist klimatavtal.
När hundratusentals människor samlades vid Christiansborgs Slodsplads blev det så trångt att det nästan var omöjligt att röra sig. När demonstrationen väl kommit iväg var den 2,2 kilometer lång med ungefär 25 deltagare i bredd, enligt Dagens Nyheter (som ändå skriver att det bara var tusentals personer i demonstrationen).
Här gick NGO:er, miljöorganisationer och partier från hela världen.

Ursprungsfolks livsstil och vetande: bidrar med kunskap till forskningen om klimatförändringar

Upphovsperson: Ahlberg, Annika
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ursprungsfolk, Arktis, Vetenskap och forskning, Kanada
Ursprungsfolk som lever nära naturen har kunskaper som skulle kunna komma den
etablerade forskningen till gagn. Dels upplever de förändringarna dagligen och kan
rapportera om dem, dels kan de besitta viktiga kunskaper om hur man på olika sätt kan
anpassa sig till ett förändrat klimat. Detta faktum har uppmärksammats och har tagit
uttryck inom en rad olika forskningsprojekt.

Sidor