Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

En grön ny giv

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Ekonomisk politik, Hållbar utveckling, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Reformer
Det är inte bara den rödgröna alliansen som har börjat fundera över hur de parallella finans- och klimatkriserna kan lösas. På den historiska presskonferensen i söndags (dec 2008) utpekade ju Sahlin, Ohly, Eriksson och Wetterstrand jobbkrisen, klimatkrisen och ”otrygghetskrisen”
som de största utmaningarna. Dessvärre enades partierna även om att inte förändra de förlegade budgetregler som omöjliggör tillräckliga satsningar för att ta oss ur kriserna, menar Arbetarens Rikard Warlenius.

Protester på tretton orter

Upphovspersoner: Esmailian, Shora | Forstén, Kirsti
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Miljörörelser, Manifestationer, Demonstrationer, Miljöföroreningar
På tretton orter i Sverige manifesterade ett par tusen personer på lördagen (6 dec 2008)under den globala aktionsdagen mot klimatförändringar. Men trots pågående klimatförhandlingar i Poznan i Polen var det ändå
relativt få som demonstrerade mot klimatförändringar.

Vi sitter inte i samma båt

Upphovsperson: Malm, Andreas
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Australien, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Miljökatastrofer, Klassrelaterade frågor
Bilden från brändernas Australien (början av 2009) lämnar mig inte.
En svart molnsky av rök och våldsamma flammor täcker hela himlen – dånet ser ut att vara öronbedövande –
och jagar en bil framför sig. Elden är i hälarna på bilen,
som flyr i högsta fart. Säger inte den bilden allt?

Näringslivets skolbok förnekar klimathot

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Ockupationer, Ideologier
Klimatförändringarna kan få
effekter – i framtiden. För en del kan det vara bra effekter,
för andra sämre. Det är budskapet i en ny lärobok om miljö som snart skickas ut till skolor.
”Helt missvisande”, säger klimatforskare som Arbetaren pratat med. Bakom boken står Svenskt Näringsliv.

Forskare länkar Australiens bränder till varmare klimat

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Australien, Miljökatastrofer, Naturkatastrofer, Vetenskap och forskning
Det inferno som drabbat Australien stämmer väl överens med forskarnas prognoser för konsekvenserna av klimatförändringarna.
Risken för nya bränder kan komma att fördubblas.
Nu ökar pressen på Australiens regering att vidta radikala
åtgärder för att minska utsläppen.

Kärnkraftsbeslut leder till energiöverskott

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Bioenergi, Miljökatastrofer, Politiska institutioner, Kärnkraft, Reformer, Övrig energi, Vattenkraft, Vindkraft
Regeringens energi- och klimatuppgörelse har rönt stor uppmärksamhet, främst på
grund av Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan. Men kritiker ifrågasätter nyttan av att redan i dag fatta beslut om nya reaktorer.

Skräpet i fokus

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Konsumtion, Energi, Hygien och sanitet
Medan håglösa och bensköra människor sedan 700 år glider runt i rymdskeppet Axiom rullar roboten Wall-e ensam runt på jorden och städar. Överkonsumtionen har gjort planeten till en avskrädeshög och trots Wall-es flitiga skräpsamlade är utsikterna rätt små
för att klotet åter ska kunna bli beboligt.
Denna söta pixarfilm känns just nu särskilt aktuell på hemmaplan. Under några dagar gick ett hundratal sophämtare i Stockholm ut i en vild strejk för att markera sitt missnöje med det nya löneavtalet.

Kittlande primitivism

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ekonomiska kriser, Miljökatastrofer, Sociala och politiska aktivister, Våld och konflikter
Människor som på olika sätt förbereder sig för jordens undergång har alltid funnits. I och med klimatförändringarna och oljetoppen har de fått ett nytt argument.
Jon Weman analyserar varför ”berättelsen” om en kommande undergång leder politiskt fel.

Sidor