Sökformulär

Miljö och ekologi

En skicklig kakaoproducent

Upphovsperson: Merencio, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Miljö, Miljö och ekologi, Kuba
Hilde Roja Bordes är 74 år gammal och en skicklig kakaoodlare vars odlingar växer för fullt. Han visar hur man ska sköta odlingen för att få hög avkastning. Alla plantor gödslas ekologiskt med naturgödsel. All min kakao är ekologisk. Baracoa, som är den största producenten av kakao i landet, har ytterligare 15 modell-gårdar som alla arbetar för att utvidga den ekologiska erfarenheten, vilket blir nyckeln till framgång för det program för utveckling av kakaoproduktion som pågår.

Miljöinternationalism Kubas nya uppdrag?

Upphovspersoner: Landau, Saul | Valdés, Nelson
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Internationell solidaritet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Kuba
Sedan 1959 har Kuba spelat en stor roll i världen, en betydande bedrift för ett land med bara 6 – 11 miljoner invånare. På senare år har kubanerna visat sina solidaritet efter naturkatastrofer runt om i världen. När landet genom Sovjetblockets upplösning drabbades av dubbel blockad utvecklades matproduktionen ett enda laboratorium i organiskt jordbruk, samhället mobiliserades för återvinning. Glödlampor byttes ut, satsning på sol- och vindkraft trappades upp. Nu kan Kuba dela med sig av sin erfarenhet för att bidra till jordens räddning och möta klimatförändringarna.

Stadsodlare inspireras av Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Jordbruk, Hållbar utveckling, Sverige, Miljö och ekologi, Kuba
Emily Dowding Smith från Nya Zeeland hade varit på Kuba för att studera stadsodling. Odlingsprojektetet Ett grönare Lund bjöd in henne för att få inspirationen från Kuba, där ekologiska odlingar trängs på ödetomter och bakgårdar. Projektledaren Julia Linder hoppas att Lundaborna kan utveckla något liknande.

Globala kriser och lokala lösningar : Två böcker

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Hållbar utveckling, Sverige, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba
I två aktuella svenska böcker, Björn Forsbergs Omställningens tid med undertiteln Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid och David Jonstads Kollaps med undertiteln Livet vid civilisationens slut förekommer hänvisningar till Kuba. De båda författarna är överens om att vi står inför en ofrånkomlig ekologisk och ekonomisk kris eller kollaps. Möjligen finns ett val mellan att vänta tills den slår till och sedan söka skapa ett hållbart system ur spillrorna eller att försöka förebygga krisen genom kraftfulla (lokala) omställningsinsatser. Båda är också överens om att Kuba är det bästa exemplet på kombinationen kris och omställning.

Ehrenberg förnekar Kubas hållbarhet

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Opinionsbildning, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba
I den nya upplagan av Ekonomi- handboken på ETC förlag förlöjligar Johan Ehrenberg den energirevolution som genomförs i Kuba. Han har gjort en resa dit och blivit besviken och sammanfattar: ”Kubas hållbara ekonomi är en myt”. Han ger varken referenser eller källhänvisningar, bara antydningar som förminskar stadsodlingen, gör sig lustig över att massbilismen inte fått genomslag och menar att Kuba inte är bättre än andra fattiga länder. Men det en avgrund mellan Kuba och de fattiga länderna och mellan Johan och sanningen om Kubas hållbarhet. Det undergräver trovärdigheten för hela Ekonomihandboken

Hållbart jordbruk i Karibien Kuba sprider kunskaper

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Miljö och ekologi, Kuba, Karibien
22 agronomer och jordbrukare från Haiti, Guadeloupe och Martinica reste till Kuba för en grundkurs i hållbart jordbruk i november. Syftdt var att de skulle ta med sig de kubanska erfarenheterna hem till gagn för jordbruksutvecklingen. Detta nätverk för ekologisk frukt-och grönsaksodling som utvecklas med Kuba som referens är ett av många projekt inom Caricom, det Karibiska samarbetet.
”Mina ögon har öppnats. Det behöver inte vara någon motsättning mellan jordbruk och natur. Nu ska vi arbeta med mask- och växtkomposter,” sa Audrey Terory från Guadeloupe. Hon odlar frukt och grönsaker och föder upp höns.

Kubasolidaritet våren 2011 Möten från norr till söder

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Internationell solidaritet, Sverige, Rättsskandaler, Miljö och ekologi, Kuba, USA
Dania Gonzalez, specialist på hållbart byggande, deltog på World Reneable Energy Congress i Linköping och hann med föreläsningar på Riksdagen och på Mistra Urban Futures i Göteborg. I Skellefteå och Umeå ordnade föreningens lokalgrupp möten om de förändringar som är på gång på Kuba. I Malmö handlade det om Kvinnornas revolution i revolutionen. Men störst var mötet med Irma Gonzalez, dotter till René Gonzalez, en av De Fem, i Stockholm på ABF, Z-salen, och i Eskilstuna. Hon träffade också Amnesty och biskopen Eva Brunne samt riksdagsledamöter från Mp och V.

Inkomsten och giftet går hand i hand

Upphovsperson: Enedahl, Nadia
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Hälsa, Miljö och ekologi, Latinamerika, Peru
Barnen på torget i La Oroya sitter på marken och leker, ovetandes om att jorden är förgiftad av bly. Metallverket, som ägs av det amerikanska företaget Doe Run, är både den viktigaste inkomstkällan och den största sjukdomskällan. I Peru har utvinningen av metall och mineraler alltid varit landets starkaste näring, men den har ökat explosionsartat de senaste 20 åren med allvarliga konsekvenser för miljö och människor.

Kubas omställning till ekologisk hållbarhet. Recension

Upphovsperson: Thomsson, Lena
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Miljö och ekologi, Kuba
I EU:s lantbruk går det åt tio kalorier för att producera en. På Kuba går det åt en kalori för att producera fem. Hållbar utveckling handlar om att leva bra utan att förbruka mer än miljön orkar med. Jan Strömdahls bok om Kubas ekologiska omställning är mycket allvarlig. Det är en tillförlitlig genomgång av Kubas långsiktiga miljöpolitik blivit ett föredöme.

Sidor