Sökformulär

Miljö och ekologi

Världens mest hållbara samhälle

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Hållbar utveckling, Landsbygdsfrågor, Städer, Energi, Jordbruk, Miljö och ekologi
Världsnaturfondens rapport 2006 utsåg Kuba till världens mest hållbara samhälle utifrån en kombination av det ekologiska fotavtrycket och FNs levnadsnivåindex. I rapporten 2008 hade fonden tagit bort levnadsnivåindex så Kuba försvann från första plats, men det ändrar inget i sak. Kuba har under tiden hamnat högre upp levnadsnivåstegen, klättrat från 51a till 48e plats och minskat både koldioxidutsläpp och energiförbrukning och förblir det ekologiskt och socialt mest hållbara samhället. Denna hållbara utvecklingsmodell utmejslades och tog fart under 90-talets ekonomiska kris, men kan spåras tillbaka till de allra första åren efter revolutionen 1959. Idag är Havanna ett laboratorium för hållbar stadsutveckling, men ännu återstår att utveckla ett hållbart bostadsbyggande.

Närmare gräsrötterna: effektivitet och miljöhänsyn i jordbruket

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, 0, Kooperativ, Miljö och ekologi, Jordbruk
I maj skrev kubanska dagstidningen Granma om genomgripande reformer inom jordbrukssektorn. Beslut flyttas från jordbruksministeriet till de 169 kommunfullmäktige. Decentraliseringen är en del i arbetet för att främja produktionen, förbättra distributionen och öka tillgängligheten till matvaror och därmed ersätta en allt dyrare import. Jordbruksminister María del Carmen Pérez betonade vikten av att överföra mer makt till de lokala myndigheterna för bättre stöd till jordbrukarna. En av de första åtgärderna var att upplåta statlig jordbruksmark i träda till olika kooperativ, med bruksrätt. Hon talade också om att förvandla de statliga jordbruksföretagen till serviceenheter åt jordbrukskooperativen.

Varför är Kuba så föredömligt hållbart?

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Bioenergi, Hållbar utveckling, Energi, Vindkraft, Miljö och ekologi
Det har väckt viss uppmärksamhet att respektabla internationella institutioner kommit fram till att Kuba är det enda land i världen som är hållbart. Världsnaturfonden, WWF ger vartannat år ut en rapport om tillståndet på jorden, Living Planet Report. Den senaste rapporten kom 2006.
För att ett land ska betraktas som hållbart krävs dels att det ekologiska fotavtrycket håller sig inom det globala genomsnittet för biologiskt produktiv mark och vatten, för närvarande1,8 hektar per person, deels att index för mänsklig utveckling, HDI, överstiger 0,8.
Enligt WWF måste den rika världen balansera sin konsumtion och ändra livsstil så att jordens kapacitet inte överskrids. Vi måste sänka energiförbrukningen och fasa ut de fossila bränslena. Varför då inte titta lite närmare på hur kubanerna gjort?

Fortsatt ekologisk revolution!

Upphovsperson: Marklund, Erwin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Kuba
Omställningen av jordbruket för miljömässig hållbarhet fortsätter över hela landet. Det framgick bl a av det ”Internationella seminarium om innerstads- och förortsjordbruk” som hölls nyligen i Havanna. Biobränslen tas fram ur jatrophaplanteringar, småskalig sol- och vindkraft
 byggs ut, skogplanteringen är på väg att uppnå målet att drygt 29 % av landets yta ska täckas av skog före 2015. Skogsplantering är också viktig för att skydda kustområden

”Miljön känner inga gränser”: Lena Ericsson har studerat ockupationen ur ett miljöperspektiv

Upphovsperson: Ericsson, Lena
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Miljövård, Miljörörelser, Palestina, Miljö och ekologi
I början av januari fick jag möjlighet att resa till Palestina för att lära mer om miljöproblemen i området. Jag såg fram emot att kunna kombinera mitt engagemang för miljöfrågor – i jobbet som miljöinspektör och privat – med viljan att på något sätt visa solidaritet med det palestinska folkets strävanden att få leva i frihet från ockupation.

Kamtjatka – ekosystem i fara och hotat kulturarv

Upphovspersoner: Kasten, Erich (text & foto) | Kluge, Paulina (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Hållbar utveckling, Ursprungsfolk, Internationellt bistånd, Kulturella seder, Miljö och ekologi, Ryssland
[Itelmener, korjaker, evener; Ryssland] Kamtjatka, den ryska halvön i Fjärran östern, fascinerar vetenskapsmän och turister från hela världen genom sin imponerande natur och kulturella mångfald hos ursprungsfolken som bor där; itelmener, korjaker och evener. Men rikedomen hotas till sin existens. Den hotas av en erosion av det ännu omfattande intakta ekosystemet och av en upplösning av de lokala samhällen och sociala och kulturella värdesystem som gjort det möjligt för ursprungsbefolkningen att överleva de extrema naturliga och klimatiska förutsättningarna.

Vikten av vatten

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Miljövård, Vatten, Afghanistan, Miljö och ekologi
Den majestätiska naturen i Afghanistan erbjuder hisnande vackra vyer med kolossala bergskedjor vars storslagna majestät gör ett nästan skrämmande mäktigt intryck. Men i själva verket är detta ett av de mest känsliga ekosystemen i hela världen. Landets ryggrad består av berg som i många fall är över 6 000 meter höga och man räknar med att berg täcker cirka halva Afghanistans yta.
I norr reser sig höga, snötäckta bergstoppar över bördiga slättmarker som sträcker sig ända till floden Amu-Darja. Vattnet har varit en avgörande faktor i landets utveckling sedan tidernas begynnelse.
Fyra viktiga flodsystem har sina källor uppe i bergen.

Miljön klarar inte din biff

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Djur, Vatten, Befolkningsfrågor, Miljö och ekologi
Om tjugo år blir kött kanske en lika stor sällsynthet på matbordet i de rika länderna som det är idag för många människor i Syd. Inte för att folk frivilligt blir vegetarianer utan för att världens vatten inte räcker till för köttproduktion. Det går nämligen åt i genomsnitt 9 680 liter vatten för att få fram ett kilo nötkött. För ett kg vete behövs det 1 790 liter och majs kräver ännu mindre vatten.

Sidor