Sökformulär

Miljö och ekologi

Ingen framtid med finansierad förorening

Upphovsperson: Sharife, Khadija
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Afrika, Varufiering, Miljö och ekologi, Miljöföroreningar
Detta kan vara det största bedrägeriet hittills: att skapa en koldioxidmarknad, med ett potentiellt värde på tre biljoner dollar, som handlar med föroreningar och gör dem lönsamma, trots att detta undergräver jordens möjligheter att bevara ekosystemen.

Kubansk biolog på lantbruksuniversitetet

Upphovsperson: Johansson, Oskar
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Kuba, Hållbar utveckling, Fossila bränslen, Miljö och ekologi, Jordbruk
Efter Klimaforum i Köpenhamn kom kubanske biologen Roberto Pérez till Lantbruksuniversitet för att tala om hur Kuba tog sig ur 90-talets energi- och livsmedelskris. Ett femtiotal studenter, forskare och andra intresserade lyssnade till hur Kuba lyckats ställa om till ett mer hållbart och sunt jordbruk, och vilka utmaningar de möter idag. Kuba har genom 90-talskrisen unik erfarenhet av plötslig brist på fossila bränslen, en kris som kommer drabba alla länder när hälften av all världens råolja är utvunnen.

Världsledande i klimatfrågor

Upphovsperson: Caprani, Helene
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar, Hållbar utveckling, Socialhistoria, Ekonomisk historia, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Miljö och ekologi
Kubanska bönder bevisar att hållbart jordbruk betalar sig. Medan världen bekymrar sig över hur man ska klara sig utan fossila bränslen, visar Kuba vad som är möjligt. När den sovjetiska oljan slutade att rinna till importerade Kuba miljoner cyklar. Energisnåla riskokare och lågenergilampor delades ut. Då varken konstgödsel eller bekämpningsmedel var tillgängliga övergick stora delar av jordbruket till organisk odling.

I morgon är det för sent Fidel Castro i Rio de Janeiro 1992:

Upphovsperson: Castro, Fidel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Internationell solidaritet, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Kuba
”En betydelsefull biologisk art hotas av utrotning, då alltfler av dess naturliga livsbetingelser i snabb takt håller på att förstöras, nämligen människan. När vi nu vinner insikt om detta hot, är det nästan för sent att avvärja det.” I Río för 20 år sedan underströk Castro att konsumtionssamhällena bär det största ansvaret för den fruktansvärda miljöförstöringen och att ”Lösningen får inte bli att hindra utveckling hos dem som allra mest behöver den. Mindre lyx och mindre slöseri i några få länder skulle ge mindre fattigdom och svält i en stor del av världen. Låt det bli slut på själviskhet, på strävan efter herravälde, på likgiltighet, ansvarslöshet och rökridåer!”

Högt lyckoindex

Upphovsperson: Serrano, Pascual
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Konsumtion, Hållbar utveckling, USA, Socialpolitik, Miljö och ekologi
En brittisk studie visar att kubaner är lyckligare än US-amerikaner. ”Happy Planet Index” tar upp 3 indikatorer på mänsklig välfärd som alternativ till traditionella utvecklingsmått.: förväntad livslängd, tillfredsställelse med livet och ekologiskt fotavtryck. Det visar att ett långt och lyckligt liv är möjligt med mycket mindre ekologiskt avtryck än i de högkonsumerande länderna.

Sträng energiransonering

Upphovspersoner: Johansson, Oskar | Nilsson, Stina | Strömdahl, Jan (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Ekonomiska kriser, Politisk historia, Miljö och ekologi
Den globala ekonomiska krisen påverkar också Kuba som dessutom ännu inte återhämtat sig från de tre orkaner som drabbade ön under fjolåret med skador för ca 10 miljarder US-dollar.
De flesta kontor och fabriker ska minska energiuttaget med minst 12 procent. Luftkonditionering begränsas till fem timmar per dag. Antalet buss och tågturer skärs ner, och medierna uppmanar alla att spara på elektriciteten, medan de informerar om världsekonomins tillbakagång. Tack vare samhällets sociala skyddsnät är gemene kvinna och man dock inte lika utsatta för den dagliga press som världsmarknaderna utövar på folk i andra länder.

Lektion i överlevnad

Upphovspersoner: Johansson, Oskar | Litorell, Ove (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Ekonomiska kriser, Lokal ekonomi och försörjning, Miljö och ekologi
Kuba väcker omvärldens intresse i en tid när den ekonomiska, klimat- och energikrisen slår till. ”Kuba har klarat oljebrist, extremt väder och en ekonomisk kris. Kan de lära oss att göra detsamma?” frågade New Economical Foundation i London på konferensen med temat ”Att överleva kraschen”. Det handlade om Kubas snillrika övergång från oljeberoende när Sovjet gick i graven och satsning på organiska, småskaliga och grannskapsodlingar för livsmedelsförsörjning. Mot klimatkrisen extrema orkaner har Kuba med sin kombination av central planering och lokal mobilisering blivit ett föredöme när det gäller att rädda liv och egendom. Detsamma gäller mot USAs ekonomiska blockad vars effekter är desamma som 20 år av den djupa ekonomiska kris som nu hänger över världen. Kuba har utstått oljebrist, klimatförändring och ekonomisk kris och inte bara överlevt utan också ett imponerande sjukvårds- och utbildningssystem.

"Inte heller denna världsordning är den enda möjliga!"

Upphovspersoner: Sävström, Johan | Sävström (foto), Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Föreningsliv, Sociala rörelser, Jordreformer, Matsäkerhet, Jordbruk, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Brasilien, Mocambique, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi
När det gäller att lösa dagens kriser runt mat, klimat och energi är livsmedelssuveränitet viktigare än en grön revolution. Det menar den internationella bonderörelsen Via Campesina som nyligen höll kongress i Moçambique.

Sidor