Sökformulär

Namibia

Namibia 12 år sedan självständigheten

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Politiska institutioner, Klassrelaterade frågor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Namibia
Visst har många fått det bättre under de tolv åren Namibia varit ett fritt land. Fler har fått tillgång till rent vatten, närmare bestämt 70 procent i dag, mot 30 procent tidigare. Det samma gäller elektriciteten, som byggts ut rejält. Ekonomin har vuxit, ungefär tre procent varje år de senaste åren. Tyvärr äts tillväxten upp av befolkningsökningen. Utbildningen har blivit bättre. Men de som inte tar sig igenom tionde klass får inte heller jobb. Konkurrensen är alldeles för stor.Medelklassen ökat och fått det bättre, men den är liten och koncentrerad till Windhoek. Ändå är arbetslösheten stor (34 procent) och klyftan mellan fattig och rik stor. Enligt Världsbanken är klyftan mellan fattig och rik i Namibia den största i världen.

Kayec-svettigt kulturjobb

Upphovsperson: Ålrud, Linda
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Namibia, Kulturella seder, Musik, Övrig kultur, Utbildning och skola
Kayec Cultural Group är en grupp med unga tjejer och killar som sprider Namibias kulturella mångfald genom musik, dans och teater. När gruppen är samlad är det alltid en hel kör av olika språk. Oshiwambo, afrikaan, damara ,namas klickljud och engelska blandas hej vilt. Educate Namibia about culture through performance" lyder parollen.

Trettioåtta år av längtan

Upphovsperson: Andrén, Ann
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Namibia, Flyktingar
Tauna Niingungo är en välkänd kulturprofil i Stockholm med omnejd. Med sina traditionella instrument skapar han ljud man inte tror finns. Hans lågmälda men intensiva musik håller publiken i ett järngrepp. Som så många andra namibier flydde han en gång sitt hemland av politiska skäl. Nyligen besökte han sin mamma i Ovamboland. Det var första gången på 38 år.

När livet hänger på en tråd...

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Mankell, Henning
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Namibia, Hiv/Aids
"När jag går på min läkarkontroll varje vecka är det alltid någon som frågar om min brosch. Jag berättar om vårt projekt och att de flesta som jobbar här är hiv-positiva. Flera har bett att få följa med mig." Det berättar en av de tjugo kvinnor som jobbar på Bernhard Nordkamp Center i Namibias huvudstad Windhoek.

Kvinnor drabbas hårdare

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Swaziland, Namibia, Hiv/Aids, Afrika, Fattigdom, Genus och jämställdhet
Att ge aids ett ansikte är ett populärt uttryck. I södra Afrika är det ansiktet en ung kvinnas ansikte.
Idag är drygt hälften av världens hiv-fall kvinnor. I Afrika är fem miljoner, närmare sjuttiofem procent, av de smittade 15-24 åringarna unga kvinnor och flickor. I Swaziland, det värst drabbade landet, lever 38,6 procent av befolkningen med hiv.

Aids kan vara en lönsam affär

Upphovsperson: Strand, Cecilia
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Naturreligioner, Namibia, Hiv/Aids, Genus och jämställdhet, Naturmediciner
"Du ser att det går bra för dem när de kör runt i sina nya, dyra bilar."
Brenda Mokandi på hiv-testningskliniken New Start i Katima Mulilo talar inte om börshajar eller egna företagare.
Istället refererar hon till en grupp, som precis som begravningsföretagen, upplever en ökad efterfrågan på sina tjänster i aidsepidemins kölvatten. Hon talar om traditionella helare.

Sidor