Sökformulär

Naturresurser

Tillbaka till Yugras taiga

Upphovsperson: Pääkkönen, Sirpa
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Naturresurser, Jord, Ägande, Ryssland
Khanti-Mansien eller Yugra är ett autonomt område i Väst-Sibirien i Ryssland. Det oljerika området betalar till centralregeringen mycket mera skatt än det får stöd därifrån. I Ryssland finns ca 29 000 khanter och ca 11 000 manser.
I Yugra-området lever sammanlagt ca 12000 khanter och manser och de utgör 1,2 % av befolkningen. Språken tillhör den ugriska grenen av finsk-ugriska språk. Numera kan bara 20-30 % av khanter och manser sitt gamla modersmål.

Vem klarar sig utan vatten?

Upphovsperson: Klint, Anna
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Vatten, Naturresurser, Privatiseringar, Mänskliga rättigheter
Vem klarar sig utan vatten?
Jag läste i SvD i höstas kommentaren att vi måste få alla människor att förstå att vatten inte är en mänsklig rättighet.
Om inte vatten är en mänsklig rättighet, vad kvalar då in som mänskliga rättigheter?
Kan man verkligen försvara att vissa människor har mer rätt till vatten än andra och fortfarande stå upp för att det ska finnas okränkbara värden för mänskligt liv.

Vattenbrist för bushmännen

Upphovsperson: Survival International
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Vatten, Botswana, Ursprungsfolk, Naturresurser, Tvångsförflyttning
[Botswana ] Den olagliga fördrivningen av bushmännen i Botswana
är ”en skamfläck i landets historia”, säger McCall Smith.
Survival International, som stött bushmännen i Botswana genom hela den långa rättsprocessen,
uppmanar Botswanas nye president Lt Gen Ian Khama att ge bushmännen i centrala Kalahari tillgång till vatten.

”Okej, vi säljer floderna!” Och sedan?: Creefolkets vattendilemma

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Vatten, Naturresurser, Ursprungsfolk, Ägande, Övriga sociala frågor, Kanada
[Kanada (Quebec): cree] Creeindianerna i det franskspråkiga Quebec, Kanada, lyckades på 1990-talet juridiskt bevisa rättigheter till flera floder och sedan sälja nyttjanderättigheterna vidare till energiföretag som byggt dammar. Vad har hänt sedan dess? Kringliggande floddalar har vattentäckts och många indianer har tvingats flytta. Nu är företrädare för creeindianerna villiga att gå med på fler dammbyggen. Motstånd finns bland både miljöorganisationer och creeindianer.

Sibiriska urfolk hotade av en ny fara: Moskva planerar att hyra ut skog till Kina

Upphovsperson: Gesellschaft für bedrohte Völker
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Miljöföroreningar, Ursprungsfolk, Naturresurser, Kina, Ryssland
Gesellschaft fur bedrohte Völker (GfbV), som verkar för att försvara Sibiriens urfolk, har uttalat en allvarlig varning för att hyra ut ryska skogar till Kina. Nyhetstidningen “Moscow Times” rapporterade i onsdags om Kremls planer i denna riktning. Ryssland planerar att hyra ut en miljon hektar skog i 49 år i Tyumen och Sverdlovsk i Västsibirien till kinesiska statliga skogsbolag.

De sibiriska urfolkens livsvillkor: olja, gas och skogsavverkning hotar miljön och rennäringen

Upphovsperson: Pihl, Birgitta
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Djur, Ursprungsfolk, Naturresurser, Litteratur, Hälsa, Miljöföroreningar, Ryssland
[Sibirien: nentser] Vattnet i floderna Ob och Irtysch i Khanty-Mansidistriktet i centrala Sibirien förorenas av oljeläckor under jord orsakade av den växande oljeindustrin. Både djur och människor som lever i området blir sjuka.
Norr därom, på Jamalhalvön,
har exploateringen av en av världens största gasfyndigheter påbörjats. De renskötande nentserna försöker , med viss framgång, anpassa sig till utvecklingen.

Sidor