Sökformulär

Naturresurser

Konkurrensen stryps av Kina

Upphovsperson: Odén, Bertil
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Handel, Naturresurser, Kina, Afrika, Marknads-, plan- och blandekonomi
Kinas expansion i Afrika skapar både konkurrens med och kompletteringsmöjligheter för afrikanska ekonomiska aktörer.
Den snabbt ökande kinesiska efterfrågan har bidragit till de kraftigt ökade världsmarknadspriserna på olja, mineraler, metaller och timmer, vilket afrikanska råvaruproducenter dragit nytta av, oavsett om de exporterar till Kina eller inte.
De oljeimporterande afrikanska länderna drabbas å andra sidan av högre importkostnader.

Samerna i underläge vid svenska rättegångar

Upphovspersoner: Klint, Anna | Labba, Nils Gustaf (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Klassrelaterade frågor, Naturresurser, Ursprungsfolk, Jordreformer, Kolonialism
[Samer: Sverige] Samerna har kämpat mot markägare i ett flertal fall när det gäller rätten till betesmarker för renarna. I december 2005 hölls rättegång i Umeå där ett hundratal markägare stämt tre samebyar. Samerna vann.
Nu har markägarna överklagat domen och med ekonomisk hjälp från LRF vill de gå vidare i nya domstolsförhandlingar.

Tjuv- och rackarspel i Nilgiribergen: hur myndigheter och privatpersoner tar över stamfolkens land i södra Indien

Upphovsperson: Lindberg, Joakim
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Ursprungsfolk, Naturresurser, Jordreformer, Kolonialism, Indien
[Naicken m.fl.: Indien] Organisationen Keystone
är baserad i Nilgiribergen i delstaten Tamil Nadu, södra Indien. De arbetar med de många stamfolken i området, för att skydda deras rättigheter, förbättra deras ekonomiska självständighet, återuppväcka deras kultur och sociala sammanhållning med mera. Men det finns stora hot mot stamfolken i området och mot Keystones aktiviteter – framför allt från exploaterande mellanhänder, och även från regeringens egna utsända i området.

Vem tillhör Irak: dess olja, dess våtmarker?

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Thesiger, Wilfred (foto) | Kutchera, Chris (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Kulturhistoria, Politisk historia, Naturresurser, Ursprungsfolk, Kriget mot terrorismen, Irak, Imperialism
[M'adan: Irak] Klaner och stammar, jordägande nomader,
forntida städer. Alla tycks de få ny aktualitet i dagens sönderslagna Irak. Men hur ser Iraks historia ut? Vilka har gjort anspråk på Iraks landområden och det som finns under den – oljan? Och hur ser situationen egentligen ut på Iraks landsbygd?
Iraks olika minoritetsgrupper drabbas i nutidens våld och krig. Vad händer med m´adan-araberna – ursprungsfolket i södra Iraks väldiga våtmarksområden – när nu olja påträffats också där?

Khanty-Mansi förlorar rätten till jakt, fiske och renskötsel

Upphovsperson: Pihl, Birgitta
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Politisk historia, Naturresurser, Ursprungsfolk, Kolonialism, Ryssland
[Khanty-Mansi: Sibirien] 1993 erhöll Khanty-
Mansiska Autonoma Okrug status som likvärdig medlem i den ryska federationen. I samma konstitution erkänns t.ex. skogen vara en viktig inkomstkälla för ursprungsfolken och av stor betydelse för deras kultur. Men i och med att man fann olja, gas och mineraler i marken fick Putin och ryska duman ett nyväckt intresse och lagarna har skärpts.

Landrättigheter för de ursprungliga invånarna

Upphovsperson: Pihl, Birgitta
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Jordreformer, Mänskliga rättigheter, Imperialism
Ur artikeln: "Ursprungsfolken världen över kämpar för att rädda Jorden åt oss alla!
Den kamp som ursprungsfolken utkämpar för att få stanna på den mark där deras förfäder bott och där de vill fortsätta att leva i harmoni med den natur som de under tusentals år har anpassat sig till -– den kampen gäller många gånger även att bevara jorden oförstörd åt oss alla. Vad vi i de industrialiserade länderna i dagens globaliserade värld har börjat inse, nämligen att vårt energikrävande moderna samhälle inte är hållbart, måste vi omgående börja ta konsekvenserna av."

Vädjan från internationella solidaritetsrörelser till den ryska duman: stoppa förslag till nya skogs- och vattenlagar!

Upphovspersoner: Pihl, Birgitta | Survival International
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Privatiseringar, Ryssland
[Sibirien] Förslag om en ny lag i Ryssland gällande privatisering och försäljning av ryska skogar har upprört människorättsorganisationer världen över. Lagen skulle försämra villkoren väsentligt för alla de ursprungsfolk som bor och använder sig av skogen. Ett protestbrev med en vädjan till statsduman i Ryssland har skickats och brevet refereras här nedan.

Sidor