Sökformulär

Partier

Ernesto Cardenals förlorade liv

Upphovsperson: Olsson, Wille
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Partier, Nationella befrielsekamper, Nicaragua, Litteratur, Kristendom
Kärleksbudskapet är den röda tråd som löper genom livet för den nu åttioårige poeten, prästen och revolutionären.
Ett liv givet åt en revolution för social rättvisa kan aldrig vara förlorat – även om många av de sociala framstegen nedmonteras. Titeln på den tredje delen av Ernesto Cardenals självbiografi är La Revolución Perdida
(Den förlorade revolutionen).

"Kampen mot hungern viktigast"

Upphovsperson: Färnström, Anton
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Politiska val
Vet du vem du ska lägga din röst på? "Ja. Jag tänker rösta på Daniel Ortega. Av flera skäl. Han har alltid tänkt på arbetarna och på bönderna. Han har alltid kämpat för lönerna för lärare, läkare och sjuksköterskor. Han kan också få internationell hjälp från länder som Venezuela och Kuba. Men det allra viktigaste är kampen mot hungern."

Ett inlägg av Daniel Ortega: "Jag är den bäste presidentkandidaten"

Upphovspersoner: Ortega, Daniel | Wallin, Lasse (övers och red)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Politiska val
Jag känner mig inte frustrerad över dagens situation, det är sant att landet långsamt har återgått till den förrevolutionära ordningen. Men tack vare revolutionen finns det kampvilja hos människorna. I dag har vi somozism utan Somoza. Det som skiljer är de mänskliga rättigheterna, i det avseendet är det stor skillnad.

I november sätter väljarna betyg

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Politiska institutioner, Politiska val
Kommunalvalen i november kommer att ge betyg åt den regeringspolitik som Daniel Ortega fört. Ingen kan förneka att den på ett för Nicaragua nytt sätt utövats från de fattigas perspektiv. En stor del av fattigdomsbekämpningen ute i kommunerna pågår genom de statliga programmen som till hög grad finansieras av ALBA-solidariteten, det vill säga oljepengar från Venezuela.

Sidor