Sökformulär

Partier

Politiken på Timor rör på sig

Upphovsperson: Hedström, Lotta
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén | Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Partier, Demokrati, Östtimor, Politiska val, Internationellt bistånd, Politiker
Exakt på dagen ett år, den 19 oktober, efter förra besöket landar fem aktiva eller före detta svenska riksdagsledamöter igen i Dili. Vi skulle köra del två av vårt utbytesprogram med det 88 personer starka östtimoresiska parlamentet. I fjol gällde det hur man skapar en fungerande statsbudget med stark inblandning av de folkvalda. I år är temat valproceduren och valkampanjande.

Axplock Latinamerika våren 2008

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Partier, Latinamerika, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
Samarbetet och kontakterna mellan Kuba och Latinamerika växer: Växande chilenskt samarbete med Kuba; Tätare band med Guatemala; Dominikanska Republiken; Lula skrev samarbetsavtal; Subcommandante Marcos; Uruguays Frente Amplio;Mexikos demokratiska revolutionsparti.

Hur står det till med folkrörelsen?

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Sociala rörelser, Migration, Arbetslöshet
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)
Kampen mot Somozadiktaturen, revolutionen och motståndet mot USA:s aggression hade inte varit möjligt utan en massmobilisering för en social förändring.I solidaritet med denna folkrörelse bildades VFSN. Hur ser det ut i dag, 26 år efter revolutionen i Nicaragua? Hur är tillståndet i de organisationer som är frukten av massrörelsen?

Nu måste omvärlden medverka till en rättvis fred

Upphovsperson: Brodén, Anita
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Partier, Ockupationer, Palestina, Israel
Det är ofattbara 40 år sedan de palestinska områdena ockuperades. Fyrtio år av ofrihet, fruktan, förnedring och fattigdom. Nu upplever tredje generationen sina liv i flyktingläger. En tillfällig ockupation har blivit allt annat än tillfällig. Det är nu hög tid att omvärlden medverkar till en rättvis, fredlig och varaktig överenskommelse. För inte kan vi med öppna ögon se att ytterligare generationer tvingas leva under dessa förödmjukande omständigheter?

”Det är inte mycket som talar för fred”

Upphovsperson: Aléx, Peder
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Partier, Ockupationer, USA, Våld och konflikter, Palestina, Israel
Konstaterandet att det inte är mycket som talar för fred, stabilitet och välfärdsökningar i de palestinska områdena just nu är ett solklart understatment. Läget är värre än på mycket, mycket länge. Allt fler israeliska bosättare flyttar in på palestinska områden och murbygget på Västbanken fortskrider. Israel har visserligen av ekonomiska skäl övergivit Gaza, men området fungerar istället som ett enda stort palestinskt fängelse, där Israel kontrollerar väg-, vatten och lufttransporter och bestraffar trilskande fångar (den palestinska befolkningen) med avrättningar.

Revolutionen 25 år: vad finns kvar?

Upphovsperson: Svensson H., Berit (text och foto)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Politisk historia, Politiska val
För att kunna göra någon typ av ”balansräkning” över vad den sandinistiska folkliga revolutionen innebar – och om denna, 15 år efter FSLNs första valförlust, lämnat kvar några märkbara framsteg för befolkningen i landet – intervjuade NfN en rad personer i Nicaragua, samtliga med ett förflutet inom FSLN. Vissa har fortfarande en tydlig koppling till partiet, andra är ”sandinister i själen” men distanserar sig från partiapparaten.

Sidor