Sökformulär

Partier

Visioner räcker inte

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Spanien, Strejker, Socialism
De senaste åren har vänstern rört sig stadigt högerut, vilket bidragit till att möjliggöra den sittande regeringens aktuella politik. När ingen längre kräver sådant som sex timmars arbetsdag med bibehållen lön förflyttas mittpunkten. Det blir lättare att få pigavdrag för de rika att framstå som något normalt. Och när fackföreningsrörelsen agerar allt mer räddhågset, i konsensus med kapitalet,
blir det samtidigt lättare att få de ökande klyftorna och att allt fler jobb blir osäkra och lågbetalda att framstå som något naturligt. Låt oss därför komma ihåg att det finns exempel som visar att den politiska debatten kan gå i motsatt riktning. I förra veckan skrev Arbetaren om den växande anarkosyndikalistiska fackföreningen CGT i Spanien.
Dessa anarkosyndikalister går emot både arbetsgivare och övriga fack och framhärdar i att kapitalismen måste ifrågasättas och att lösningarna på
dagens kris måste gynna arbetarna. De kräver mer
än bara drägliga löner och arbetsförhållanden.
De inte bara förespråkar sådant som 35 timmars arbetsvecka, avskaffande av hela bemanningsbranschen och att arbetarna ska kunna ta över nedläggningshotade företag. De för fram sina visioner i aktuella samhällsdebatter och omsätter dem till konkreta dagskrav när de demonstrerar och ockuperar.

Pressad stämning på KD:s kansli?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Sverige, Partier, Konservatism, Fascism, Information, kommunikation och media
Kanske får det perifera partiet Sverigedemokraterna för mycket utrymme i dessa spalter? Men om uppdraget är att spegla åtminstone skärvor av samhällsdebatten är det just nu ganska svårt att ignorera dem.
Med fantastisk tajming meddelar Kristdemokraterna att de inte kan utesluta ett brunt samarbete efter nästa val.

Faran i det postpolitiska

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Ideologier, Politiska taktiker och strategier, Varufiering
Firar det postpolitiska samhället sin slutgiltiga seger?
Det viktiga för både regering och opposition verkar numera inte vara politikens innehåll, utan att visa upp en handlingskraftig allians. Detta blev uppenbart inte minst i den aktuella tävlingen om energioch klimatuppgörelser. Frågan är alltså
inte vilka ideologiska principer som ska styra samhället, utan vilka politiker som
är mest kompetenta att driva företaget Sverige AB. Intern debatt är ett svaghetstecken,
enigheten är allt.

Klass före kön kan döda

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Venezuela, Partier, Reproduktiv hälsa, Politiker, Paraguay, Bolivia, Socialism, El Salvador, Nicaragua, Kristendom, Uruguay
"En kvinna kommer in till sjukhuset.
Hon har försökt framkalla abort på
sig själv och komplikationer har tillstött, men vårdpersonalen vårdar inte – utan tillkallar polis. Kvinnans underliv är en brottsplats som ska undersökas rättsligt och inte medicinskt.
Hon riskerar nu två till åtta års fängelse eftersom hon bor i El Salvador."

Abbas undergivenhet kan ge Hamas ökat stöd

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Partier, Ockupationer, Nationella befrielsekamper, USA, Palestina, Krig, Politiker, Israel
Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas är fortsatt pressad sedan han nyligen drog in sitt stöd för en Israelkritisk FN-rapport. I söndags
ändrade han sig och sade sig vilja ge stöd åt rapporten i ett nytt möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Men det är tveksamt om Abbas kommer att kunna återupprätta sitt förtroende bland palestinierna.

Förbifarten splittrar rödgrönt samarbete

Upphovspersoner: Warlenius, Rikard | Jeswani, Sara (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Infrastruktur, Klimat och klimatförändringar, Sverige, Partier, Transporter
Den 3 september gav regeringen klartecken till att börja bygga den 21 kilometer långa motorvägen Förbifart Stockholm.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet protesterar, men Socialdemokraterna stöder investeringen som kan bidra till att öka utsläppen i regionen med 80 procent. Hur ska de röd-gröna hantera detta?

Sidor