Sökformulär

Religion

Omväxlingar på Kuba Aktuella intryck av en resa

Upphovsperson: Vázquez Díaz, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Spionage och undergrävande verksamheter, Genus och jämställdhet, Hälsa, Religion, Kuba
Om en gammal man som tycker att jämställdheten gått för långt; om en katolsk kyrka inte alls ansluter sig till utlandets planer på regimskifte; om privata entreprenörer klagar på USAs blockad som stoppar kryssningsfartygen från att angöra Kuba; om havande kvinnor kan känna sig trygga på Kuba som har lägsta barnadödligheten i världsdelen och inga undernärda barn alls; om hur kampen för livets nödtorft under 90-talets ekonomiska kris gjorde kubaner mindre artiga men också om en atmosfär av diskussion, framsteg och hopp.

Kvinnor i Nicaragua

Upphovsperson: Capelan, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Ägande, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola, Religion, Mänskliga rättigheter, Nicaragua
Lördag på ett proppfullt Revolutionstorg i Managua. De flesta är unga kvinnor, över tusen ombud i en öppen kongress som har föregåtts av kongresser i kommuner och län. Det handlar bland annat om att uppnå minst 50 procent kvinnlig representation i alla instanser i sandinistpartiet. Utbildning, hälsa, tryggare förlossningar, minskad fattigdom – framstegen är stora för de fattiga kvinnorna i Nicaragua. Abortförbudet är en styggelse, men det får inte överskugga den positiva utveckling som kommer att leda till att det avskaffas.

Katolska kyrkan oroar sig för moralens upplösning

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Sexualitet, Religion
Katolska kyrkans tidning ”Nya ordet” på Kuba upprördes över att ”Brokeback Mountain” visats på kubansk TV: ”När statliga institutioner sänder ut meddelanden som skakar samhällets grundvalar och familjevärderingar och riskerar att skada oskuldsfulla små barn och andra sårbara medborgare i ett samhälle som redan lever i osäkerhet inför framtiden.”

Mångkultur, minoritet och tro

Medarbetare: Persson, Henrik | Persson, Ola
Utgivare: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Minoritetskulturer, Religion
Nummer 11 av föreningen Fjärde Världens skriftserie Kulturdebatt. Den röda tråden i detta nummer är kopplingen mellan religion, historia,
samhälle och kultur. Omfattande utrymme ges åt behandlingen av tre religiösa grupper: Armenier,
zoroastrier och mandéer. Dessutom finns artiklar om Irak, fornnordisk tro, buddhism och uigurer i Sverige

Tro: frihet eller förtryck?

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Figueroa, Jose (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Feminism och kvinnorörelse, Religion, Politiska taktiker och strategier
Hur förhåller sig religiös tro till feministisk övertygelse?
Vilket kommer först och kan de nära varandra, eller är motsättningen för stor? Är könsseparation en feministisk strategi eller bottnar det i grunden i en skev syn på kvinnans sexualitet?
Inför årets åttonde mars samlade Arbetaren tre personer med olika ingång till religion och feminism för att hitta konfliktlinjer och samlingspunkter.

Bangladesh på väg tillbaka till ett sekulärt samhälle

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Politisk historia, Bangladesh, Grundlagar, Religion
Om demokratin tillåts utvecklas i fred, har sekularismen en chans att få fotfäste i den muslimska världen, skriver Farooq Sulehria i denna bakgrund till utvecklingen i Bangladesh.
Olika militärdiktaturer har strävat efter att Bangladesh ska vara en religiös stat. Men landets ursprungliga grundlag från början av 70-talet stod för ”sekularism, nationalism, socialism och demokrati”.
Högsta domstolens utslag häromdagen i religionsfrågan går mot strömmen i den muslimska världen.

Det muslimska Polen

Upphovspersoner: Nowak, Mattias | Muskala, Johan
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Minoritetskulturer, Polen, Religion
Idag är Polen ett av Europas mest etniskt homogena
länder. Mer än 95 procent av landets befolkning beskriver
sig själva som katoliker med polska som modersmål.
Men landet har under sekler genomsyrats av
nationell och etnisk multikulturalism.
Polens historia är polackernas, litauernas, judarnas,
ukrainarnas, vitryssarnas, tyskarnas, romernas,
slovakernas, lemkernas, kasjubernas, karaimernas och
tatarernas historia. De sistnämnda är en etnisk minoritet
som är föga känd i dagens Polen.

Sidor