Sökformulär

Grundlagar

Kungen kväser oppositionen

Upphovspersoner: Bjurman, Kerstin | Chiziane (foto), Joel
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Swaziland, Politiker, Statlig repression, Grundlagar
Närmare 20 personer står inför rätta i Swaziland, anklagade för uppvigling och förräderi för vilket de kan dömas till döden. Enligt regeringen är de skyldiga till en rad attentat förra året mot officiella byggnader.
Enligt oppositionspartiet finns ingen sådan koppling utan den enväldige kungen är ute efter att krossa allt motstånd mot hans egenmäktiga styrande.

EU-frågorna betyder mer

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Ekonomisk politik, Deklarationer, fördrag och konventioner, Europarätt, Socialpolitik, Europa, Grundlagar
Nu här Lissabonfördraget har ratificerats av riksdagen (2008)är det viktigare än någonsin att det blir en politisk diskussion om EU och EG-domstolen, annars hotas det svenska folkstyret och vår nationella suveränitet.
Så kan den diskussion sammanfattas som hölls i ABF-huset i Stockholm i slutet av november.
Carl Tham, före detta minister både i borgerliga och socialdemokratiska regeringar,
konstaterade i sin inledning att Sveriges ratificering av Lissabonfördraget föregåtts av ”största möjliga tystnad”.

Radikala reformer retar oppositionen

Upphovspersoner: Nilsson, Jessica | Alvarez (foto), Joel
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Jordreformer, Ekonomisk demokrati, Grundlagar, Bolivia, Demokrati, Latinamerika, Feminism och kvinnorörelse, Mänskliga rättigheter, Miljö och ekologi
"Förslaget till Bolivias nya grundlag skrevs av och för kvinnor" säger Rebeca Delgado, som själv var med.
I 24 artiklar nämns specifikt kvinnan eller genusfrågan.

Framsteg för Bolivias kvinnor

Upphovspersoner: Nilsson, Jessica | Bylander, Armando (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Jordreformer, Ekonomisk demokrati, Grundlagar, Bolivia, Demokrati, Latinamerika, Feminism och kvinnorörelse, Mänskliga rättigheter, Miljö och ekologi
Bolivias nya grundlag är ett lyft för landets kvinnor, särskilt dem från ursprungsfolken. Över 60 procent av befolkningen röstade ja till den nya konstitutionen den 25 januari, och framför allt bland ursprungsfolken på landsbygden vann ja-sidan terräng. Den nya grundlagen ger kvinnor rätt till lika lön och till hälften av ministerposterna i regeringen. Författningen ger också kvinnorna rätt till sin egen sexualitet och jämställer samboskap med äktenskap. Frågan är hur de radikala reformerna går ihop med ursprungsfolkens traditionella syn på könen – ”qhari-warmi”.

Hopp om ett mer demokratiskt land

Upphovspersoner: Sandberg, Christin | Andersson, Susanne
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Venezuela, Klassrelaterade frågor, Statskupper, Politiker, Grundlagar, Folkomröstningar, Honduras
Manuel Zelayas goda förbindelser med Venezuela och hans beslut att fördubbla minimilönen. Dessa radikala politiska förändringar var viktiga orsaker till att presidenten avsattes, menar Geidy de Mata, känd statsvetare vid det autonoma universitetet San Carlos i Guatemala.
Hon hoppas att den motståndsrörelse som uppstått efter statskuppen är början till ett nytt, mer demokratiskt Honduras.

Ingen lösning efter kuppen

Upphovsperson: Halkjaer, Erik
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Costa Rica, Sociala rörelser, Statskupper, Politiker, Militärer, Grundlagar, Liberalism, Folkomröstningar, Honduras
Söndagen den 28 juni störtades Honduras president Manuel Zelaya.
Kuppmakare var militären och hans kamrater i Liberala partiet.
Hela världen tog avstånd från kuppen och Costa Ricas president Oscar Arias medlade, men vid denna tidnings pressläggning i början av september levde Zelaya och fl era av hans landsmän fortfarande i landsflykt.

Bangladesh på väg tillbaka till ett sekulärt samhälle

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Politisk historia, Bangladesh, Grundlagar, Religion
Om demokratin tillåts utvecklas i fred, har sekularismen en chans att få fotfäste i den muslimska världen, skriver Farooq Sulehria i denna bakgrund till utvecklingen i Bangladesh.
Olika militärdiktaturer har strävat efter att Bangladesh ska vara en religiös stat. Men landets ursprungliga grundlag från början av 70-talet stod för ”sekularism, nationalism, socialism och demokrati”.
Högsta domstolens utslag häromdagen i religionsfrågan går mot strömmen i den muslimska världen.

Sidor