Sökformulär

Ursprungsfolk

Kamtjatka – ekosystem i fara och hotat kulturarv

Upphovspersoner: Kasten, Erich (text & foto) | Kluge, Paulina (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Hållbar utveckling, Ursprungsfolk, Internationellt bistånd, Kulturella seder, Miljö och ekologi, Ryssland
[Itelmener, korjaker, evener; Ryssland] Kamtjatka, den ryska halvön i Fjärran östern, fascinerar vetenskapsmän och turister från hela världen genom sin imponerande natur och kulturella mångfald hos ursprungsfolken som bor där; itelmener, korjaker och evener. Men rikedomen hotas till sin existens. Den hotas av en erosion av det ännu omfattande intakta ekosystemet och av en upplösning av de lokala samhällen och sociala och kulturella värdesystem som gjort det möjligt för ursprungsbefolkningen att överleva de extrema naturliga och klimatiska förutsättningarna.

Spåren efter folket som inte får synas

Upphovsperson: Andrén, Ann
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Ursprungsfolk, Botswana
På långt håll syns högsta toppen på Tsodilo Hills (Botswana) som en hägring i den dallrande hettan. Vi har kört sex timmar nordväst från staden Maun ut i den flacka, torra Kalahariöknen och tältar nu vid foten av bushfolkens heliga berg, Tsodilo.
Det var här som den store guden Gaoxa hade sin boning och i begynnelsen skapade jordens alla djur, enligt det lokala bushfolket
!kung sans mytologi. Sedan urminnes tider
är Tsodilo hemvist för bushfolken och några av deras främsta konstnärer har målat på klippväggarna.

Pris till bushfolkets kämpar

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Ursprungsfolk, Botswana, Statlig repression
Roy Sesana hade just släppts ur häkte när det kungjordes att han och hans organisation Kalaharis Första Folk får det fina Right Livelihood-
priset, även kallat det alternativa nobelpriset.
"I ett sådant här läge är priset ett stöd. Den internationella uppmärksamhet som en organisation får kan vara av avgörande betydelse",
säger Sesana som i många år kämpat för ursprungsbefolkningens rättigheter i Botswana.

Vi har överlevt: ursprungsfolken talar

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Medarbetare: Gejel, Mikael W.
Utgivare: Fjärde Världen
År: 1998
Ämnesord: Europa, Australien och Oceanien, Ursprungsfolk, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Afrika, Mellanöstern, Polerna
Bok om ursprungsbefolkningar i arktis, nord, mellan och sydamerika, asien, oceanien och afrika. Visst fokus på deras andliga liv och världsbilder.

Ur förordet: "Den här boken innehåller till största delen intervjuer med representanter för olika ursprungsfolk, eller människor som besökt ursprungsfolk. En del av intervjuerna har vi gjort i Sverige. Men en del har vi gjort på resor. Vi har totalt avverkat många hundra mil på markresor med tåg, buss och bil, förutom flygresorna, för att samla in delar av det material som finns sammanställt i denna bok."

Olöst problem: landrättighetsfrågan i British Columbia, Kanada

Upphovsperson: Gurt., Carl Johan
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Politisk historia, Ursprungsfolk, Jordreformer, Kolonialism, Kanada
[First Nations, Kanada] First Nations kräver nu över hela Kanada att få tillbaka områden av sina traditionella territorier och dessutom ekonomisk kompensation för sina förlorade landområden. Av British Columbias 150 indianska grupper har bara ytterst få hittills lyckats erhålla rätten till sitt eget land. Och detta med förbehåll som att man i förekommande fall
ändå måste förhandla med myndigheterna vid mineralfyndigheter och om eventuell kompensation vid utvinning. Det här innebär att landrättighetsfrågan
är mycket komplicerad. Flera aktörer har sina egna divergerande intressen.

Samerna i underläge vid svenska rättegångar

Upphovspersoner: Klint, Anna | Labba, Nils Gustaf (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Klassrelaterade frågor, Naturresurser, Ursprungsfolk, Jordreformer, Kolonialism
[Samer: Sverige] Samerna har kämpat mot markägare i ett flertal fall när det gäller rätten till betesmarker för renarna. I december 2005 hölls rättegång i Umeå där ett hundratal markägare stämt tre samebyar. Samerna vann.
Nu har markägarna överklagat domen och med ekonomisk hjälp från LRF vill de gå vidare i nya domstolsförhandlingar.

Tjuv- och rackarspel i Nilgiribergen: hur myndigheter och privatpersoner tar över stamfolkens land i södra Indien

Upphovsperson: Lindberg, Joakim
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Ursprungsfolk, Naturresurser, Jordreformer, Kolonialism, Indien
[Naicken m.fl.: Indien] Organisationen Keystone
är baserad i Nilgiribergen i delstaten Tamil Nadu, södra Indien. De arbetar med de många stamfolken i området, för att skydda deras rättigheter, förbättra deras ekonomiska självständighet, återuppväcka deras kultur och sociala sammanhållning med mera. Men det finns stora hot mot stamfolken i området och mot Keystones aktiviteter – framför allt från exploaterande mellanhänder, och även från regeringens egna utsända i området.

Sidor