Sökformulär

Ursprungsfolk

Ohelig allians stoppade FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter

Upphovsperson: Ericsson, Rolf
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Australien, Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Politiska institutioner, USA, Namibia, Övrigt juridik, Egypten
Antagandet av FN-deklarationen om urfolks rättigheter gick om intet i november 2006. En ohelig allians av för det första afrikanska länder (med Namibia i ledningen), för det andra anglosaxiska länder (Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA) med urbefolkningar och för det tredje länder (bland annat Egypten) som vill försvaga det nybildade FN-rådet för mänskliga rättigheter, samverkade alla för att åsidosätta urfolkens rättigheter.

Svårt vägskäl för unga uigurer

Upphovsperson: Engström, Per (text och foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Minoritetskulturer, Ursprungsfolk, Kina, Imperialism, Kulturell identitet och gemenskap
Förtrycket mot uigurerna i Xinjiang har ökat rejält under de senaste åren, och mest utsatta är de unga och religiösa. Beijing (Kinas huvudstad) rättfärdigar hårdare lagar och förordningar, framförallt riktade mot religionsutövare, med att det finns ett stort och överhängande terroristhot i Kinas största provins som hotar att splittra moderlandet. Kommunistpartiet menar att det kryllar av militanta muslimska separatister i Xinjiang.

Konfliktlösning med hjälp av Mercy Corps: Maya i Alta Verapaz, Guatemala

Upphovsperson: Nilsson, Annette
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Ursprungsfolk, Våld och konflikter, Ägande, Guatemala, Jordbruk
[Guatemala: q’eqchi’-maya] Verapaz betyder den sanna freden, men regionen Alta Verapaz i Guatemala präglas av allt annat än fred. Med en mycket sned landfördelning och utan lagstiftning i landrätt för ursprungsfolk uppstår många konflikter mellan jordägare och småjordbrukare, och småjordbrukare emellan. Den internationella hjälporganisationen Mercy Corps arbetar i regionen sedan 2001. Tillsammans med lokala samarbetsorganisationer bidrar de till att lösa långdragna landkonflikter samt att öka kunskapen och förmågan att lösa konflikter på fredlig väg.

Svenska Uigurkommittén (SUK)

Upphovsperson: Mohammed, Abdushukur
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Ursprungsfolk, Kina, Sociala rörelser
Initiativet till bildandet av Svenska Uigurkommittén (SUK) togs den 22 juni 2003 i Stockholm av den kände uiguriske folksångaren, kompositören och framstående politikern Kurash Sultan. När organisationens intressenter första gången samlades deltog 29 uigurer, bosatta i Sverige. Man enades om grundläggande principiella regler för verksamheten. Kurash Sultan utsågs att leda SUK.

Ett krig som tystats ner: Tjetjenien

Upphovsperson: Lagerfelt, Johan
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Ursprungsfolk, Politisk historia, Imperialism, Ryssland
Neville Chamberlain hade lite bråttom när han i september 1938 utropade ”Fred för vår tid”. I själva verket var detta startskottet för ett nästan sexårigt världskrig och nästan ett halvt sekels ofred. Fortfarande pågår ett krig i Europa, längst ut i dess sydöstra kant. I Tjetjenien, en liten kaukasisk republik ungefär så stor som Skåne och Halland tillsammans, rasar fortfarande ett blodigt och grymt krig.

Ökad användning av Internet bland aboriginiska organisationer

Upphovspersoner: Hobson, John | Klint, Anna (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Australien, Ursprungsfolk, Information, kommunikation och media
[Australien: aboriginer] Vid en undersökning 1995 hade bara mycket få aboriginer tillgång till Internet. Några år senare gör aboriginska konstnärer, artister och försäljare PR för sig på webben och surfandet ökar. Grundläggande skillnader mellan ursprungsfolk och andra medborgare när det gäller användning av Internet kvartstår dock.

Från FN-korridorer till Global Indigenous: intervju med Ann-Kristin Håkansson

Upphovspersoner: Klint, Anna | Persson, Ola (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Ursprungsfolk, Asien, Latinamerika, Politiska institutioner, Afrika
Ann-Kristin Håkansson arbetar för organisationen Global Indigenous. Hon är själv same och har arbetat med samefrågor inom olika internationella forum under många år. Hon ser flera problem med hur arbetetet för ursprungsfolkens rättigheter bedrivits, men ger också positiva exempel.

Seminolerna gav sig aldrig: indianerna som köpte Hard Rock Café

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Antiimperialism, Kulturhistoria, Politisk historia, Ursprungsfolk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Ägande
[USA: Seminoler] Seminol-indianer i Florida betalade kring årsskiftet 6,5 miljarder kronor för hamburgerrestaurangkedjan Hard Rock Café, inkluderande 124 restauranger,fyra hotell och två konsertlokaler. Hur var det möjligt? Och vilka är egentligen seminolerna?

Sidor