Sökformulär

EU-frågorna betyder mer

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
Nummer: 2008:50
År: 2008
ISSN: 0345-0961
Språk: sv
Relation: http://www.arbetaren.se
Ämnesord: Sverige, Ekonomisk politik, Deklarationer, fördrag och konventioner, Europarätt, Socialpolitik, Europa, Grundlagar
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: arb_08_50_eufragorna.pdf (290.42 KB)
Nu här Lissabonfördraget har ratificerats av riksdagen (2008)är det viktigare än någonsin att det blir en politisk diskussion om EU och EG-domstolen, annars hotas det svenska folkstyret och vår nationella suveränitet.
Så kan den diskussion sammanfattas som hölls i ABF-huset i Stockholm i slutet av november.
Carl Tham, före detta minister både i borgerliga och socialdemokratiska regeringar,
konstaterade i sin inledning att Sveriges ratificering av Lissabonfördraget föregåtts av ”största möjliga tystnad”.