Sökformulär

Blir guldet till sand?

Upphovsperson: Arounsavath, Frida
Utgivare: Swedwatch | Naturskyddsföreningen | Svenska Kyrkan
År: 2015
Sidnummer: 78 s.
Språk: sv
Relation: http://www.swedwatch.org/sv/start
Relation: http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/sparandet-paverkar-klimatet
Relation: http://www.swedwatch.org/sites/default/files/72_klimatrapport_150211_enkelsidig.pdf
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Klimat och klimatförändringar, Sverige
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige (endast text)
Fil: swedwatch_72_blir_guldet-till_sand.pdf (3.09 MB)
De pågående klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Ett förändrat klimat drabbar hela klotet, men slår hårdast mot fattiga länder och människor som redan lever i utsatthet. Finansmarknaden behöver ställa om mot mer klimatsmarta investeringar för att klimatet ska stabiliseras. Svenskarnas sparfonder är en del i den omställningen.

Swedwatchs rapport ”Blir guldet till sand?” har granskat den praktiska klimathänsynen hos de tio största svenska privata kapitalförvaltarna; Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea, SPP, AMF, Länsförsäkringar, Skandia, Danske Bank och Lannebo Fonder. Här finns hälften av det svenskregistrerade fondkapitalet placerat. Rapporten har undersökt hur klimatarbetet ser ut och hur det kommuniceras till kunderna. Resultatet visar att ingen av de granskade aktörerna kan redovisa en grundlig analys av fondernas klimatpåverkan, eller har kommunicerat den typen av information till spararna. Enligt Swedwatchs egna klimatuppskattningar av 28 fonder för småsparare är det stora skillnader mellan utsläppen; 100 000 kr i en fond genererar två ton koldioxidutsläpp per år, samma summa investerad i en annan fond genererar åtta ton årligen.