Sökformulär

Fjärde Världen

Organisering i Bolivia

Upphovsperson: Ekholm, Karin (text & foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Ursprungsfolk, Sociala rörelser, Bolivia
[Bolivia: aymara] När kokaodlaren Evo Morales valdes till president i december 2005 fick Bolivia sin första president från ursprungsbefolkningen. Bolivias sedan länge diskriminerade majoritet har numera en representant på landets högsta politiska post och många bedömare anser att det kan förklaras med att han inte tillhör ett etablerat politiskt parti. Dessa har sedan länge mist folkets förtroende och får nu hård konkurrens av sociala rörelser vars organisering utgår från identitet, kultur och etnicitet. Fortfarande återstår dock mycket för att människor ska få reellt inflytande i de demokratiska processerna och aktivt kunna påverka sin egen utveckling. Hundratals gräsrotsorganisationer i landet arbetar med olika insatser för deltagande demokrati och lokal utveckling, framför allt satsar man på utbildning och försörjningsstöd till ursprungsfolken.

Adivasis landrättigheter hotas: Indiens ursprungsfolk står med ryggen mot väggen

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Minoritetskulturer, Ursprungsfolk, Naturreligioner, Indien
[Gonder; Pahari: Indien] Över 80 miljoner människor i dagens Indien tillhör de 460 folk och samhällen som har beteckningen adivasi. De anses av en del forskare vara ättlingar till Indiens tidigaste befolkning, som började trängas undan av krigiska herdenomader mer än tvåtusen år före vår tideräknings början. Vissa adivasis kom senare att ingå ibland de så kallade oberörbara kasterna, daliterna.
Andra drog sig undan i svårtillgängliga bergs- och skogsområden.

Glimtar från Arktis

Upphovsperson: Phil, Birgitta
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ursprungsfolk, Arktis
Som många redan vet pågår omfattande klimatförändringar
över hela världen. Det arktiska området och människor som bebor det kommer att drabbas först och hårdast av klimatförändringarna. Ja, de har redan börjat drabbas. Men vi ska inte tro att de passivt åser hur permafrostens fasta mark sjunker under husen och renarnas klövar.

Kolonialismens svarta bok: nära ondskans centrum?

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Ruokojärvi, Heidi (ill.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Naturresurser, Imperialism
Svenska Dagbladet-kolumnisten Göran Skytte var tidigare i år i nordvästra Tanzania för att filma. Plötsligt känner han “ondskan” vibrera i luften. Han är, skriver han, “nära ondskans bultande hjärta – det område där Kongos, Ugandas och Rwandas gränser möts”. Hade Skytte läst “Kolonialismens svarta bok” skulle han förstått att “ondskans hjärtpunkt” kan finnas på helt andra ställen.

Sidor