Sökformulär

Antiimperialism

Alba 10 års-jubilerar Bolivarianska Alliansen för Vårt Amerika

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Socialpolitik, Antiimperialism, Politiska taktiker och strategier, Internationell solidaritet, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handelsavtal, Latinamerika, Kuba, Venezuela
Den 14 december 2004, med Hugo Chavez på statsbesök på Kuba, grundades ALBA. Han kom direkt från Bushregimens ”Amerikatoppmöte” i Quebec för det s k frihandelsavtal som skulle utsträcka USAs välde. Fidel Castro var inte inbjuden, och Hugo Chavez var den enda som motsatte sig USAs planer. Det omfattande samarbetsavtal som de två presidenterna undertecknade, lade grunden för Alba. Med detta bolivarianska samarbetsprojekt för social, ekonomisk och kulturell utveckling förändrades Latinamerikas politiska karta. Efter bildandet 2004 anslöt sig Bolivia, Nicaragua, Ecuador med flera och ALBA har drivit på hela Latinamerikas och Karibiens samgående i Celac.

Mandela & Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Antiimperialism, Internationell solidaritet, Sydafrika, Kuba
Det finns alldeles särskilda band mellan Kuba och Nelson Mandelas Sydafrika. Tiotusentals sydafrikaner fick utbildning på Kuba under den långa kampen mot apartheid. Men det som så starkt bundit vänskapen mellan dessa nationer är Kubas historiska militära insats mot Sydafrikas invasion i Angola1975, som hindrade apartheids trupper från att inta Luanda. Långt över 300 000 kubaner deltog i kampen som soldater men också som läkare och lärare och mer än 2 600 stupade i försvaret av Angolas självständighet. Det var nog skälet till att Kubas president Raul Castro, bland 53 statschefer, var en av en de 5 utvalda att tala på minneshögtiden, de 4 övriga för var sin världsdel.

En hjältinna i världen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Antiimperialism, Internationell solidaritet, Vietnam, Kuba, USA
Melba Hernandez var en av två kvinnor i den grupp som under Fidel Castros ledning anföll Moncadakasernen i Santiago de Cuba 26 juli 1953. Efter fängelset anslöt hon sig till rebellarmén, tillhörde grundarna av kommunistpartiet och var medlem i centralkommittén. Hon grundande Kubas Solidaritetskommitté med Vietnam, Laos och Kambodja och OSPAAL, Solidaritetsrörelsen med Asien, Afrika och Latinamerika. Jag lärde känna henne 1968 på besök i 5e-Majlägret för ungdomar från ”den europeiska 68-våren”. Men jag kommer särskilt ihåg henne för hennes engagemang för Vietnam. Nu har hon dött, 92 år gammal, efter ett ovanligt långt liv i revolutionens och den internationella solidaritetens tjänst.

Kuba, Fidel och Celac - det svider!

Upphovsperson: Steinslegger, José
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Geopolitik, Antiimperialism, Politiska avtal, Latinamerika, Kuba, USA
När USA 1948 kallade Amerikas statschefer till möte i Bogota, Colombia för att bilda OAS, Amerikanska staternas organisation, var syftet att skapa ett statsförbund under sin egen kontroll. Efter att ha misslyckats med invasionen av Kuba 1961 såg USA till att utesluta Kuba. 6 la ner sina röster: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Ecuador och Mexiko. Sedan drabbades flera av dem av USA-ledda statskupper. Nu samlas alla på toppmöte i en organisation utan USA, med Raul Castro som ordförande. OAS generalsekreterare Insulza var där och betygade sin vördnad, liksom FNs dito Ban Ki-moon. Och alla ville prata och fotograferas med Fidel

Internationell kraftsamling för De 5

Upphovsperson: Widén, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba
I oktober tog en rad europeiska kommittéer för De 5 ett internationellt initiativ - Voices for the Five, Röster för De 5 - för att bryta tystnaden kring de i USA fängslade kubanerna. Den 7-8 mars 2014 kommer en Internationell undersökningskommission att sammanträda i London. Världsberömda författare, skådespelare, konstnärer och musiker förenas med jurister, politiker och samhällsdebattörer i kravet på rättvisa och frigivning av de fyra som fortfarande oskyldiga försmäktar i USAs fängelsesystem. Till web-sidan Voices for the Five har solidaritetshälsningar strömmat in från Sverige och kända personer har ställt upp som stöd till Internationella undersökningskommissionen, bland andra Thage G. Peterson, f.d. justitie- och försvarsminister och f.d. talman i riksdagen, riksdagsledamöterna Jan Lindholm, Mp och Torbjörn Björlund, Vp.

Nordisk Kubasolidaritet möts i Köpenhamn

Upphovsperson: Österlin, Martin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kulturmöte och kulturutbyte, Europa, Kuba, USA
De Nordiska Kubaföreningarna möts vartannat år. Åren däremellan äger Europeiska möten rum. Det är ett intensivt erfarenhetsutbyte, personliga kontakter knyts och gemensamma projekt diskuteras som t ex de nordiska turnéerna med kubanska gäster genomförts och de årliga Nordiska Arbetsbrigaderna. Köpenhamnsmötet som Dansk-Kubanska Föreningen inbjöd till kom överens om att satsa kraftfullt för att stödja, bl.a. ekonomiskt, kampanjen www.voicesforthefive.com som kulminerar 7-8 mars 2014 i London med den Internationella rättsliga undersökningen av fallet De Fem Kubanerna.

José Martípris till Frei Betto Unescos

Upphovsperson: Ruiz, Roberto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Fredsengagemang, Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kuba
Vid invigningen av Internationella Jämviktskonferens i Havanna tilldelades befrielseteologen Frei Betto Unescos José Martípris för sitt livslånga arbete i samma humanistiska anda som Martí. Betto tackade och tillägnade priset till De 5 kubanska politiska fångarna i USA, och krävde deras frihet.

För en värld i jämvikt Tredje internationella konferensen i Havanna

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Fredsengagemang, Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kulturmöte och kulturutbyte, Kuba
I år 2013 är det 160 år sedan Kubas nationalhjälte, José Martí föddes. Med anledning av detta arrangerades den Tredje internationella konferensen ”För en värld i jämvikt” mellan den 28 och 30 januari för att högtidlighålla minnet, levandegöra Martís livsgärning och diskutera hans betydelse idag för jämvikt – jämlikhet mellan länder och människor och natur. Årets konferens var den i särklass största med över 700 internationella deltagare från över 40 länder, bland andra också några från Sverige. Ignacio Ramonet tillhörde de som drog mest publik till sina föredrag.

Gladys & Maikel på Sverigeturné

Upphovspersoner: Österlin, Martin | Tiroler, Zoltan | Widén, Tomas | Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Kuba
Fantastiskt vad de hann med på sin föredragsturné i Sverige, kvällsmöten så gott som varenda dag under två veckor mellan 15 oktober och 1 november, 26 städer från Luleå i norr till Malmö i söder, ett tusental personer. I Stockholm var det kanske 80 som deltog, och i Umeå 45, bara för att ta några exempel. De hann också med besök på skolor, på universitet förutom de offentliga mötena, i många städer i samarbete med ABF.

Kulturkväll för Che i Västerås

Upphovsperson: Berggren, Björn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Kuba
I Västerås deltog drygt 50 personer i årets kulturkväll tillägnad Che Guevara. Efter visningen av en vacker Che-biografi i bilder till musik visade de yngsta bolivianska dansarna upp sina färdigheter till publikens förtjusning. Pedro Manuel Alvarez från kubanska ambassaden framhöll att blockaden mot Kuba på intet vis lättats upp utan tvärtom har den skärpts. Mary och Pepe spelade och sjön och kvällen avslutades med discodans.

Sidor