Sökformulär

Antiimperialism

Detta underbara folk!

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Blockader, Antiimperialism, Internationell solidaritet, Latinamerika, Kuba, USA
I det förgiftade klimatet i Sverige är det svårt att föreställa sig att på andra breddgrader hyllas Kuba: ”Detta underbara folk”, som Ecuadors president sa i samband med revolutionens 50-årsjubilieum för några år sedan. I mitten av augusti firade Foro São Paulo, som samlar hela Latinamerikas och Karibiens vänster, sitt 20-årsjubileum. Och där betraktas Kuba med beundran och tacksamhet, som det står i inledningen till plattformen för 20-årsjubileet:
”Dagens verklighet i vår del av världen har skapats av en mångfald rörelser och kamper under de senaste årtiondena. Kubas exempel har haft särskilt stort inflytande.” Kubas motstånd mot 50 år av ekonomisk, biologisk, terror- och propagandakrigföring har hållit hoppet uppe i Latinamerika. Kubas läkarstöd var avgörande för Venezuelas överlevnad mot USA-stödda kuppförsök och oljeblockad.

Östtimor - historien bakom ockupation, förtryck och befrielse

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Antiimperialism, Indonesien, Östtimor, Nederländerna, Portugal, Politisk historia
Gudmund Jannisa, fil dr sociologi vid Kristianstads högskola, talade vid Östtimorkommitténs medlemsmöte den 25
maj om temat "Östtimor- historien bakom ockupation, förtryck och befrielse" som kom att kretsa kring Timors historia före den indonesiska invasionen i december 1975. Han nämnde att president José Ramos-Horta idag hade deklarerat att Östtimor hade uppnått fred två år efter mordförsöket mot Horta.

René Vázquez Díaz i Jönköping

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Antiimperialism, Sverige, Internationell solidaritet
Den kubanske Malmö-författaren René Vázquez Díaz gjorde ett mycket uppskattat framträdande på Stadsbiblioteket i Jönköping och beskrev rättsövergreppen mot de 5 kubanerna. Han talade också om sin erfarenhet som avvikande röst när det gäller Kuba. Den som inte anpassar sig kan både svartlistas, hotas till döden och frysas ut.

3:e konstvärlden samlas i Havanna

Upphovspersoner: Johansson, Oskar | Leon, Isabel (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Antiimperialism, Bildkonst och film, Kulturmöte och kulturutbyte
I mars visade Havannas tionde konstbiennal nya verk av mer än 300 konstnärer från 54 länder på stadens muséer, gator och torg. Samtidigt som konstmässor och biennaler runt om i världen skär ner under den ekonomiska krisen är Havannabiennalen en handbok för hur man kan göra mycket med lite. Temat var ”Integration och motstånd i den globala eran” med många verk om globalisering, migration och ekonomi. Det var en biennal med 3:e världen perspektiv, inte inställd på den rika världens marknad.

Kuba går i historiens första led

Upphovspersoner: Borón, Atilio | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Antiimperialism, Kuba, Politisk historia, Latinamerika, Geopolitik, Internationell solidaritet, Revolutioner, Karibien
Atilio Borón, ledande latinamerikansk marxist, inleder sin artikel med anledning av kubanska revolutionens 50-årsjubileum: Det är en kolossal uppgift att på några rader sammanfatta betydelsen av något så unikt som den kubanska revolutionen. Gamle Hegel skulle inte ett ögonblick ha tvekat att beteckna den som en världshistorisk händelse. Det är en revolution som krossat djupt förankrade myter och fördomar: att en revolution aldrig skulle kunna segra på en ö på mindre än 20 mils avstånd från USA; att imperialismen aldrig skulle tillåta ett socialistiskt land på sin bakgård; att en sådan revolution är otänkbar i ett underutvecklat land, och till råga på allt, utan att det massiva folkliga upproret genomförts utan att ledas av ett ”marxist-leninistiskt” parti.
Tänk efter: vad skulle ha hänt i Latinamerika om den kubanska revolutionen hade dukat under för imperialismens aggressioner eller till följd av Sovjetunionens sammanbrott?Svaret är uppenbart: vår historia skulle se radikalt annorlunda ut.

Mest älskat av flest

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Antiimperialism, Kuba, Fredsengagemang, Internationell solidaritet, Sociala rörelser, Opinionsbildning
Hyllad och älskad av mångmiljontals fattiga och progressiva, hatad av världens rika och mäktiga och mediemoguler: Kuba har visat att det är möjligt att bryta sig loss från USA och har hållit hoppet levande i Latinamerika under militärdiktaturernas decennier. Och när folk befriat sig har Kuba givit dem i Venezuela, Bolivia, Nicaragua konkreta bevis på att en annan värld är möjlig. Denna enastående kamp mot USA-imperialismen och örikets internationella solidaritet har givit upphov till att hundratusentals organiserat sig till Kubas försvar i alla världsdelar och inte bara på folklig bas: Kuba är högt respekterad ledare för Alliansfria Ländernas rörelse och 185 av FNs medlemsländer stöder Kubas krav mot USAs blockad.

Bäst i världen på bistånd

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Antiimperialism, Kuba, Internationell solidaritet, Internationellt bistånd
På mina resor har jag träffat kubanska agronomer i Brasilien, läkare och lärare i Venezuela, fattigpensionärer från Chile som fått sin syn tillbaka och ukrainska människorättsaktivister som lyft fram Kubas behandling av Tjernobyloffren alltsedan 1986 som den största insatsen för Ukrainas folk i modern tid. Jag träffade veteraner från Angola-kampanjen, läkarstuderande från Mali och Kongo och alfabetisatörer som arbetat i länder jag knappt hört talas om. Kubas solidaritet med systrar och bröder i världen är oöverträffat. Bara som exempel kan nämnas Uppdrag Underverk (Misión Milagro), som återgett en miljon fattiga latinamerikaner synen. Eller de 3,6 miljoner människor i 28 länder som har lärt sig läsa och skriva med Kubas alfabetiseringsmetod. Eller de över 350 000 kvinnor och män från Kuba som deltog i kampen mot Sydafrikas invasioner av Angola och bidrog till Namibias oberoende, Nelson Mandelas frigivning och apartheidregimens avskaffande.

Svensk-Kubanska insläppt på Bokmässans Internationella torg: protest gav resultat.

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Antiimperialism, Kuba, Sverige, Demokrati
Många stödde uppropet mot det beslut som Internationella Torgets styrgrupp tog att bannlysa Kuba-föreningen. Sveriges regering tillhör de allra mest Kuba-fientliga i Europa och i Sverige har regeringspartierna fritt spelrum för sin demonisering av det land som i hela tredje världen hyllas för sitt enträgna motstånd mot den rika världens herravälde och utplundring av den fattiga.
”Vi förstår inte vad Internationella Torgets styrgrupp har för intresse av att bara ge utrymme för dem och utestänga information om varför Kuba inte bara kunnat överleva denna USAs långvariga och mångsidiga krigföring utan också utvecklats till en så stark inspirationskälla och avgörande kraft i Latinamerikas demokratiska utveckling.” Så stod det bl a i uttalandet som bidrog till att styrgruppen tvingades ändra sitt beslut.

Fidel, befriaren

Upphovspersoner: Viñoles, Pepe | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Antiimperialism, Politisk historia, Politiker
Vi som deltog i den världsomfattande 80-års hyllning av Fidel som Ecuadors Guayasaminstiftelse tog initiativ till i Havanna, fick också möjlighet att värdera det genomslag hans idéer och handlande har haft i världen under nästan ett halvt århundrade, oupplösligt förknippade med den kubanska revolutionens landvinningar. Mötet i Havanna bekräftade att de idéer och de drömmar revolutionen närt inte bara har kunnat överleva utan att de idag inspirerar miljoner människor i alla världsdelar.

Kubanskt regimskifte ... i Miami!

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Antiimperialism, Demokrati, USA
Enligt många experter pågår nu en politisk maktförändring bland kubanerna i Miami. David Brooks skriver i mexikanska La Jornada den 18 augusti, att under närmare ett halvsekel har Miami väntat på ett regimskifte i Havanna, men det verkar nu istället inträffa i Miami. Det väcker förhoppningar bland de som har varit dissidenter gentemot de reaktionära anticastristernas politiska, ekonomiska, mediala och kulturella kontroll. ”Det är ingen revolution, utan en gradvis förändring”, säger Max Lesnick, journalist sedan många år i Miami, ”men vi har nya kort på hand”. Dissidenterna i Miami hävdar bestämt att den politiska förändringen inte går att hejda. Åtskilliga hoppas att den ska visa sig i valen i november Efter nästan 50 år under samma regim i Miami är de otåliga.

Sidor