Sökformulär

Demokrati

Indonesien i Färgfabriken

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2015
Ämnesord: Indonesien, Demokrati
Färgfabriken i Stockholm, en konsthall för konst, arkitektur och samhällsutveckling, har under våren en utställning med verk av den indonesiske konstnären Heri Dono. utställningen heter "Animachines" och pågår till och med den 28 juni.

I samband med utställningen har Färgfabriken ordnat två föreläsningar om Indonesien:

- Olle Törnquist, en av Östtimorkommitténs grundare, talade den 4 juni under rubriken "Vad händer med ett land och en befolkning som förtränger sin historia? Hur har människors kultur och deras försök att bygga demokrati och välfärd påverkats?"

- Anders Uhlin, en av Föreningen för ett Fritt Papuas grundare, talade den 7 juni om "Indonesien från militärregim till demokrati".

Burmas väg mot demokrati

Upphovspersoner: Elghorn, Anders | Gunnartz, Anders (Foto)
Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
Tidskrift/källa: Amnesty Press
År: 2014
Ämnesord: Burma, Demokrati, Journalister, Religion, Frihet, Fängelser, Förtryck, Fattigdom
Han är fri idag. Så också hans hustru. Idag vågar Myint Kyaw och Eaint Khaine Oo uttrycka sina tankar i ord och text. Båda är journalister, båda har suttit i fängelse för sina åsikter. Nu när de ett hopp om att få verka i ett fritt, demokratiskt Burma, väl medvetna om att hoppet har tänts förut – och släckts.

Kommunalval 2015

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, Demokrati, representativitet, politik, Styrelseskick
Drygt 7,5 miljoner kubaner – drygt 88 % av väljarna – deltog i kommunalvalen 19 april. 12 % avstod av olika skäl, blankröstade eller var ogiltiga. Röstningen gällde vilka av 27 379 kandidater som skulle väljas till 12 589 platser i kommunfullmäktige. Av de valda är 35 % kvinnor, 15 % ungdomar, och 55 % valdes om. Utländska medier hade fokuserat på ett par USA-stödda ”dissidenter” som vann nomineringarna i var sitt distrikt. De lyckades dock inte vinna i sina valkretsar och till Reuters sa de att valet hade gått rätt till och att ”Folk vill inte ha något systemskifte”.

Dokument och demokrati: är tekniken lösningen?

Upphovsperson: Holmberg, John
Medarbetare: Kårsjö, Marie (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Brukarinflytande, Dokument, Biblioteksanvändare
John Holmberg diskuterar i den här artikeln förhållandet mellan användaren och dokument. Han ställer sig frågande till om ett ökat användarinflytande kan demokratisera bibliotekens dokumentbeskrivningar och undrar vilkas intressen Bibliotek 2.0- teknikerna gagnar egentligen.

McDonalds i Gamla Havanna ??

Upphovsperson: Cameron, Marce
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Turism, självbestämmande, Demokrati, USA-Kuba
På sikt kan det komma massor med turister från USA men bolagsinvasion blir det inte. Farhågor att Kuba ska att släppa in USA-bolagen och kulturell återkolonisering är ogrundade. Miljoner vanliga kubaner förblir engagerade för revolutionens hjärtefrågor och har förtroende för ledarskapet. Nu ska USA försöka underkuva Kuba genom att knyta till sig den uppväxande småföretagarsektorn.
Förhandlingar innebär inte att Kuba kapitulerar sig för USAs påtryckningar. Kuba har inte gjort några eftergifter som helst för USAs krav på ”fria val och fri marknadsekonomi”. Med Raul Castros ord: ”på samma sätt som vi aldrig har föreslagit att USA ska ändra sitt politiska system, kräver vi att USA ska respektera vårt.”

En modern utrikespolitik kräver dialog och samarbete

Upphovspersoner: Vázquez Díaz, René | TTC Redaction in Business
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Imperialism, Politiska taktiker och strategier, Spionage och undergrävande verksamheter, Sverige, Kuba
Bästa utrikesminister: Är det inte dags för en ny Kuba-politik? frågar René Vazquez Díaz och undrar varför Sverige inte samtalar med Kubas regering, utan istället söker sig till dissidenterna som om de vore tillförlitliga partners. Däremot går det bra att förhandla med till exempel Saudiarabien? Varför välja dissidenterna som inte har något genomslag bland allmänheten enligt finansiären, chefen för USAs intressekontor. Han rapporterar ”det är väldigt få dissidenter, om ens någon, som har en politisk vision som skulle kunna leda en framtida regering”. Medan Kubas regering har stor auktoritet i Latinamerika. ”Borde inte Sverige föra en dialog med den?”

Uttalande om mänskliga rättigheter i Indonesien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Yttrandefrihet, Militärer, Indonesien, Östtimor, Västpapua, Politisk historia, Mänskliga rättigheter
Inför Indonesiens presidentval den 9 juli skickade East Timor and Indonesia Network i USA ut ett öppet brev med rubriken ”Uttalande till Indonesiens kommande regering om mänskliga rättigheter (MR)” riktat till det nyvalda parlamentet och den tillträdande presidenten. Brevet undertecknades av 29 internationella och nationella organisationer, däribland Föreningen ett fritt Papua och Östtimorkommittén.

Folk, organisering, ledarskap

Upphovsperson: Hernandez, Rafael
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Politiker, Politisk organisering, Kuba
En genomgång av olika sociala kategoriers representation i nationalförsamling och regering, i kommunistparti och ungdomsförbund på olika nivåer. Den visar på mycket stor sociodemografisk representativitet i basen, men ännu inte lika mycket i högsta nationella ledningen. Kvinnorna har en mycket stark närvaro, och Kuba har en mer etniskt integrerad befolkning än de flesta länder. Och många unga är politiskt aktiva och högutbildade på alla nivåer. I den pågående samhällsförändringen är det viktigt att institutionerna blir allt mer representativa, att de fungerar ännu mer demokratiskt, avspeglar samhällets mångfald.

Sidor