Sökformulär

Jordbruk

"Inte heller denna världsordning är den enda möjliga!"

Upphovspersoner: Sävström, Johan | Sävström (foto), Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Föreningsliv, Sociala rörelser, Jordreformer, Matsäkerhet, Jordbruk, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Brasilien, Mocambique, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi
När det gäller att lösa dagens kriser runt mat, klimat och energi är livsmedelssuveränitet viktigare än en grön revolution. Det menar den internationella bonderörelsen Via Campesina som nyligen höll kongress i Moçambique.

Hård kamp för att få lönsamhet på gården

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Dahl Adolfsson, Mari (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kooperativ, Sydafrika, Imperialism, Jordbruk, Liberalism, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kapitalism och vinstmaximering
Vad är det som håller fattiga kvar i fattigdom? För den som kämpar mot nyliberalismen och för global rättvisa ställs ofta Nord mot Syd när denna fråga tas upp. Men är det verkligen så? Är det snarare strukturer på lokal eller nationell nivå än global nivå som hindrar? Eller är det alla tre?

Världens mest hållbara samhälle

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Hållbar utveckling, Landsbygdsfrågor, Städer, Energi, Jordbruk, Miljö och ekologi
Världsnaturfondens rapport 2006 utsåg Kuba till världens mest hållbara samhälle utifrån en kombination av det ekologiska fotavtrycket och FNs levnadsnivåindex. I rapporten 2008 hade fonden tagit bort levnadsnivåindex så Kuba försvann från första plats, men det ändrar inget i sak. Kuba har under tiden hamnat högre upp levnadsnivåstegen, klättrat från 51a till 48e plats och minskat både koldioxidutsläpp och energiförbrukning och förblir det ekologiskt och socialt mest hållbara samhället. Denna hållbara utvecklingsmodell utmejslades och tog fart under 90-talets ekonomiska kris, men kan spåras tillbaka till de allra första åren efter revolutionen 1959. Idag är Havanna ett laboratorium för hållbar stadsutveckling, men ännu återstår att utveckla ett hållbart bostadsbyggande.

Närmare gräsrötterna: effektivitet och miljöhänsyn i jordbruket

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, 0, Kooperativ, Miljö och ekologi, Jordbruk
I maj skrev kubanska dagstidningen Granma om genomgripande reformer inom jordbrukssektorn. Beslut flyttas från jordbruksministeriet till de 169 kommunfullmäktige. Decentraliseringen är en del i arbetet för att främja produktionen, förbättra distributionen och öka tillgängligheten till matvaror och därmed ersätta en allt dyrare import. Jordbruksminister María del Carmen Pérez betonade vikten av att överföra mer makt till de lokala myndigheterna för bättre stöd till jordbrukarna. En av de första åtgärderna var att upplåta statlig jordbruksmark i träda till olika kooperativ, med bruksrätt. Hon talade också om att förvandla de statliga jordbruksföretagen till serviceenheter åt jordbrukskooperativen.

Livsmedelssäkerhet och hållbar utveckling: mat och miljö

Upphovspersoner: Björklund, Eva | T, Z | B, E
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Hållbar utveckling, Latinamerika, 0, Jordbruk
Jean Ziegler, FN:s expert på ”Rätten till mat” sedan år 2000, hyllade Kuba som ett bra exempel och föredöme för hur man kan garantera befolkningen tillgång till livsmedel. "Kuba visar kreativitet att hitta vägar att föda sin befolkning, trots de brister som orsakas av USAs snart 50-åriga blockad som kostat landet nära 90 miljarder US dollar."

Sulten på rettferdighet

Upphovspersoner: FIAN Sverige | FIAN Norge
Medarbetare: Kjæret, Kristin | Andéer, Lina | Stafto, Klaus
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2007
Ämnesord: Vatten, Jordlöshet, Fattigdom, Matsäkerhet, Mänskliga rättigheter, Jordbruk
Sulten på rettferdighet är ett magasin med blandade artiklar om rätten till mat på svenska och norska. FIAN (Food First Information & Action Network) är en internationell människorättsorganisation som arbetar för rätten att försörja sig. Tar även upp frågor som rör vattenförsörjningen och jordreformer.

Ny skrift från Sida om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Artikeln behandlar skriften A Year of Turmoil:
Timor-Leste 2006-2007 som ingår i serien Country Economic Reports från Sida.
Författare är Mats Lundahl, professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm,
verksam vid Institutet för Näringslivsforskning.

[Tema]Vem har rätt till Afrikas resurser: Gemensam info-turné. Småbönder lär sig smartare sätt att odla.Kyrkorepresentanter besökteNiassa

Upphovspersoner: Jaime, Ruti | Larsson, Maria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Agera
År: 2013
Ämnesord: Politisk organisering, Matsäkerhet, Mocambique, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering
3 artiklar:
Rapport från informationsturné i Sverige.
- Intryck från medlemsresa i Moçambique där man fick lära sig mer om landgrabbing och vilka effekter det har fått för den lokala befolkningen i några byar i norra Moçambique. Inför besöket i byarna träffade man UNAC som organiserar närmare 100 000 småbönder.
- Representanter för Svenska kyrkan, Västerås stift, WWF och We Effect förberedde en uppföljningsresa till Västerås stifts skogsprojekt i Niassa och inhämta erfarenheter av förhållandet mellan mellan UNAC,småbönderna och Chikweti.

Fortsatt ekologisk revolution!

Upphovsperson: Marklund, Erwin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Kuba
Omställningen av jordbruket för miljömässig hållbarhet fortsätter över hela landet. Det framgick bl a av det ”Internationella seminarium om innerstads- och förortsjordbruk” som hölls nyligen i Havanna. Biobränslen tas fram ur jatrophaplanteringar, småskalig sol- och vindkraft
 byggs ut, skogplanteringen är på väg att uppnå målet att drygt 29 % av landets yta ska täckas av skog före 2015. Skogsplantering är också viktig för att skydda kustområden

Sidor