Sökformulär

Jordbruk

Kubansk biolog på lantbruksuniversitetet

Upphovsperson: Johansson, Oskar
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Kuba, Hållbar utveckling, Fossila bränslen, Miljö och ekologi, Jordbruk
Efter Klimaforum i Köpenhamn kom kubanske biologen Roberto Pérez till Lantbruksuniversitet för att tala om hur Kuba tog sig ur 90-talets energi- och livsmedelskris. Ett femtiotal studenter, forskare och andra intresserade lyssnade till hur Kuba lyckats ställa om till ett mer hållbart och sunt jordbruk, och vilka utmaningar de möter idag. Kuba har genom 90-talskrisen unik erfarenhet av plötslig brist på fossila bränslen, en kris som kommer drabba alla länder när hälften av all världens råolja är utvunnen.

Världsledande i klimatfrågor

Upphovsperson: Caprani, Helene
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar, Hållbar utveckling, Socialhistoria, Ekonomisk historia, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Miljö och ekologi
Kubanska bönder bevisar att hållbart jordbruk betalar sig. Medan världen bekymrar sig över hur man ska klara sig utan fossila bränslen, visar Kuba vad som är möjligt. När den sovjetiska oljan slutade att rinna till importerade Kuba miljoner cyklar. Energisnåla riskokare och lågenergilampor delades ut. Då varken konstgödsel eller bekämpningsmedel var tillgängliga övergick stora delar av jordbruket till organisk odling.

Får Syd pengar till miljövänlig teknik?

Upphovsperson: John Bwakali, David
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Kenya, Politiska avtal, Jordbruk
Att bara tala om hirs fyller inte ladan med hirs. Detta urgamla afrikanska ordspråk understryker den attityd som många afrikaner på gräsrotsnivå intar till den globala diskussionen om klimatförändringar. Medan världen talar om nya former av anpassning lever dessa afrikaner i den anpassning som en ändrat klimat redan gjort nödvändig.

Ny skrift om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Östtimor, Naturresurser, Industri och industrialism, Arbetsmarknad, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Sida publicerade i september 2008 skriften Limping on three legs: The development problem of Timor-Leste av Mats Lundahl, professor vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm, verksam vid Institutet för närigslivsforskning och professor vid Örebro universitet.

Artikeln är en kort sammanfattning av skriften.

Sidor