Sökformulär

Att bli den Andre

Upphovsperson: Hübinette, Tobias
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2011:01
År: 2011
Sidnummer: 12-15
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org/
Ämnesord: Kolonialism, Kulturell identitet och gemenskap
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: 4varlden_2011_1_s12-15.pdf (4.15 MB)
Miljoner européer som utvandrade till kolonierna under
500 år kom att leva med en stark känsla av att inte höra
hemma på den nya kontinenten. De kom som erövrare
och därmed som permanenta utvandrare och bosättare.
Därför krävdes ett identitetsarbete som kom att pågå i
generationer för att kunna knyta an till det nya landet.