Sökformulär

Småföretagare

Ge småbönderna en chans!

Upphovsperson: Agebjörn, Anika
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Handelsavtal, Handel, Liberalism, Multinationella företag, Lokal ekonomi och försörjning, Småföretagare, Livsmedelsförsörjning
Världens mäktiga togs på sängen av livsmedelskrisen.
På några få månader, runt årsskiftet 2007–
2008, mer än fördubblades priserna på viktiga basvaror som vete och majs. Med hungerkravaller i tredje världens storstäder blev det smärtsamt tydligt hur sårbara importberoende länder är.
Är det inte dags att ge småbönderna en chans?

”Matkrisen långt ifrån över”

Upphovspersoner: Stråle, Malin | Proano, Pablo (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Latinamerika, Småföretagare, Jordreformer, Rättvis handel, Kooperativ, Miljö och ekologi, Honduras
Förra året upplevde hela världen en livsmedelskris, men konsekvenserna märktes framför allt i de fattiga länderna. Priserna på basvaror som majs och ris steg på vissa håll i Centralamerika med så mycket som 500 procent.
Sedan i höstas har priserna sjunkit. Betyder det att krisen är över? "Långt därifrån", menar Rafael Alegría från Vía Campesina.

Världen är vad du äter

Upphovsperson: Zetterström, Lena
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Småföretagare, Latinamerika, Jordreformer, Kooperativ, Rättvis handel, Miljö och ekologi
Vi är vad vi äter! Jag har intrycket att vi svenskar i stor utsträckning är kostmedvetna och bryr oss om vad vi stoppar i oss. Livsmedelsverket ställer skyhöga hygienkrav och garanterar att mat med rester av hormoner, bekämpningsmedel och andra kemiska tillsatser inte når över gränserna.

Agrobränslen slår ut matproduktion?

Upphovsperson: Karlsson, Maria
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Brasilien, Småföretagare, Latinamerika, Jordreformer, Kooperativ, Rättvis handel, Ekonomisk demokrati, Miljö och ekologi
Den ökade efterfrågan på etanol och andra agrobränslen har lett till en internationell debatt om vad jordbruksmark ska användas till. Leder etanolens utbredning till höjda matpriser och svält eller rymmer den odlingsbara marken både etanol och livsmedel? I Brasilien går åsikterna isär.

De satsar på närproducerat

Upphovsperson: Zetterström, Lena
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Brasilien, Småföretagare, Latinamerika, Jordreformer, Kooperativ, Rättvis handel, Ekonomisk demokrati, Miljö och ekologi
Mat kan inte ses som en handelsvara, vilken som helst. Det tycks allt fler vara överens om. Men vad är alternativet till dagens dominerande jordbruks- och handelspolitik? I Brasilien växer sig den agroekologiska rörelsen allt starkare. I centrum står livsmedelsförsörjning och livskvalitet – inte vinstmaximering.

Vad vill Sverige i Afghanistan?: ny strategi för svenska biståndet. Afghanistan-nytt reflekterar

Upphovsperson: Schönmeyr, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Infrastruktur, Sverige, Reproduktiv hälsa, Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Småföretagare, Internationellt bistånd, Politiska taktiker och strategier
Att strategier för biståndet är viktiga, kanske till och med utslagsgivande, för
framgång eller brist på framgång i allt utvecklingssamarbete är något som aktivt
intresserade medlemmar i SAK inte kunnat undgå att uppmärksamma under
senare år. Vid flera årsmöten i följd har deltagarna haft tillfälle att diskutera och
fatta beslut om SAKs biståndsstrategier, på det ena verksamhetsområdet efter
det andra. I förberedelsearbetet har enskilda medlemmar, arbetsgrupper, fältorganisationen,
kansliet, styrelsen och generalsekreteraren deltagit i processen,
som på så sätt blivit väl förankrad i vår organisation.

Chicken street

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2012
Ämnesord: Småföretagare, Informell sektor, Afghanistan
Shopping i Kabul har alltid varit förknippat med en särskild
gata – Chicken Street. Oavsett om du är afghan, biståndsarbetare eller militär – har du inte strosat på Chicken Street så
har du inte varit Kabul. Och kommersen håller i sig även om
det är med ett nödrop. Det svåra säkerhetsläget landet
upplever just nu gör sig påmint även här.

Forellfiske i bergstrakter

Upphovsperson: Victor, Svensson
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Småföretagare, Zimbabwe, Lokal ekonomi och försörjning
"Det hela började med att Nyanga kommun frågade oss bybor om det var något särskilt vi ville satsa på gemensamt inför framtiden", säger Precious Machingauta.
Efter en tids diskussioner bestämde byborna på ett stormöte att stuguthyrning och fiske var vad man ville bygga framtiden på. Vår stuga och ytterligare en uthyrningsstuga ligger i Gaireziflodens dalgång i nordöstra Zimbabwes bergstrakter mot Moçambique.

Sidor