Sökformulär

Upphovsrätt och patent

”Folk tror att dyrast är bäst”

Upphovsperson: Kvarnsell, Johanna
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Hälsa, Ecuador, Upphovsrätt och patent, Läkemedel
Landsbygdsorganisationen UONCRE i Ecuador har i flera år arbetat för att göra folk medvetna om fördelarna med billiga kopior istället för märkesmediciner. Ett striktare patentavtal mellan de andinska länderna och EU skulle kunna minska möjligheten att sälja billiga mediciner på organisationens hälsostationer i byarna.

Biblioteken som råvaruleverantörer grindvakter till Google: biblioteken och Google Book Search Settlement

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Multinationella företag, USA, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Ägande, Upphovsrätt och patent, Information, kommunikation och media, Varufiering
I ett pressmeddelande 14 december [2004] meddelar Google att man ingått ett avtal med några av de största forskningsbiblioteken i USA och England om att skanna delar (15-20 miljoner böcker!) av deras fackbokbestånd, som sen skall göras tillgängligt via Internet.(bis 2004:4)
Sedan 2004 har Google lagt ut ungefär 7 miljoner biblioteksböcker på internet. Från många bibliotek, också utanför England och USA, och på USA-biblioteken har man dessutom skannat in upphovsrättsskyddade verk – utan att fråga upphovsrättsägarna.

Folkbiblioteken, de medborgerliga rättigheterna och Internet

Upphovsperson: Willstedt, Tobias
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Information, kommunikation och media, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
Handlar om Internet och hur kommersiella intressen och staten i allt högre grad vill reglera och få kontroll över det. Författaren hävdar att samma maktförhållanden som råder i samhället även finns på Internet och han hävdar att folkbiblioteken måste förhålla sig till detta, på lång och kort sikt.

Fråga inte - skanna!

Upphovsperson: Karlsen, Siv Wold
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Litteratur, Frankrike, Upphovsrätt och patent, USA
Digitalisering av bibliotekens bestånd borde ha varit en samhällelig uppgift. Nu driver istället Google utvecklingen
och kan i kraft av sin monopolställning sätta pris på och begränsa tillgången. Digitaliseringen kom igång i en
nyliberal era, där EU ser upphovsrätt som en handelsvara och placerar biblioteken under generaldirektoratet för
inre marknad och tjänster. Offentliga sektorn skall ligga lågt och överlåta initiativet till privata entreprenörer.

Censur

Upphovsperson: Troberg, Anna
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Upphovsrätt och patent
I Sverige är vi sedan länge lyckligt förskonade från de uppenbara former av censur, som många människor runt om i världen tvingas leva med. Men det finns mindre uppenbara mekanismer, som i praktiken skapar censurliknande effekter. Onödiga och konstruerade hinder som påtvingas oss av stat och privata företag och som när de kombineras med våra naturliga instinkter hämmar det fria
flödet av tankar och information mellan oss. Här är några exempel.

Striden om biblioteksavgifter inom EU

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Belgien, Grekland, Portugal, Spanien, Sverige, Upphovsrätt och patent
Artikeln redgör för PLR-direktivet 92/100 och dess historia. Direktivet reglerar uthyrnings- och utlåningsrättigheter och hur författare ska få ersättning när deras böcker lånas ut på offentliga institutioner inom EU. Det har varit en kamp mellan författarförbund och EU-kommissionen på ena sidan och bibliotek samt lokalpolitiker på andra sidan. Författaren till artikeln frågar sig slutligen om det är möjligt att förena upphovsrätt med bibliotekspolitik.

Upphovsrätt och allmänning

Upphovspersoner: Wold-Karlsen, Siv | Lund, Arwid | Jensen-Urstad, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
Artikelförfattaren är kritisk till att artiklar ur bis görs tillgängliga på Globalarkivet inom ramen för
Creative Commons, men inte utesluter kommersiell bearbetning och användning. Siv drar parallellen
med friskolornas utnyttjande av gemensamma kommunala biblioteksresurser och Sverigedemokraternas
utnyttjande av Mikael Wiehes ”Flickan och kråkan”. Hon vill värna om sin individuella
upphovsrätt och läsarnas rätt till originaltexten.

Innehåller också en replik av Arwid Lund och Anders Jensen-Urstad.
Creative Commons-licenser befrämjar kreativt skapande! Globalarkivet svarar Siv Wold-Karlsen. I repliken hävdar de att Creative Commons-licenser varit avgörande för att skydda det allmänna och CC-licensen Dela lika, i och med att den tillåter kommersiellt användande, gör den kapitalistiska ekonomin beroende av frivilligt, självorganiserat och kollektivt arbete i allmänningens form.

I slutrepliken svarar Siv Wold-Karlsen Globalarkivet.
Ansvar mot läsarna: Siv Wold-Karlsen svarar. Hon tycker att läsarna lyser med sin frånvaro i diskussionen om upphovsrätt och vill att sådana frågor behandlas som politiskt-sociala och inte juridiska. Hon efterlyser en diskussion om upphovsrätten och ser författarförbundet som en intressant diskussionspartner.

E-bokrevolutionen utmanar biblioteken

Upphovspersoner: Bjørkeng, Per Kristian | '
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Norge, Upphovsrätt och patent
Var tredje bok på Amazon är nu en e-bok. De nya läsplattorna påskyndar den utvecklingen.
De digitala böckerna väcker frågor kring piratkopiering, hur författare skall få inkomster av
sitt författande och vad biblioteken skall ha för roll den dag när utlån av böcker inte längre
är en huvuduppgift. Artikelförfattaren tror att biblioteken har en ännu viktigare roll i framtiden

Creative Commons är inte en allmäning- och Elibavtalet ger all makt åt distributören

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
I den här artikeln presenterar Wold-Karlsen sitt motstånd mot Creative Commons licenser och ger svar på vissa tidigare inlägg i debatten. Hon diskuterar Elib-avtalet och biblioteksersättning, upphovsrätt och Open Access.

Fler perspektiv på allmänningar

Upphovsperson: Dalmalm, Johanna
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Kapitalism och vinstmaximering, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
Siv Wold-Karlsen skriver i förra BiS-numret i debatten om upphovsrätt och allmänningar att allmänningar behöver skyddas från exploatering och vinstintresssen för att kunna överleva. Lund och Jensen-Urstund beskriver CC-licenser i samma nummer som ett virus som angriper det privata ägandet när kommersiella intressen försöker använda det. Frågor om ägande och fördelning av resurser är alltså i absolut fokus i den här diskussionen.

Sidor