Sökformulär

Upphovsrätt och patent

Nya strategier krävs: BiS och Creative Commons

Upphovsperson: Willstedt, Tobias
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Upphovsrätt och patent, Internet
Den påbörjade diskussionen inom BiS angående Creative Commons och upphovsrätt i allmänhet har varit givande att följa. Mer än något tycks det mig att diskussionen visar hur Internet har påverkat vårt sätt att dela information och hur vi måste anpassa vår strategi för en ny spelplan. “Maximal informationsspridning” är ett begrepp som används i diskussionen. Det är intressant.

Vänsterpartiet blandar ihop upphovsrätt och biblioteksersättning

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Upphovsrätt och patent
Siv Wold-Karlsen förklarar i den här artikeln skillnaden mellan upphovsrätt och den svenska biblioteksersättningen, som är kulturpolitik. I det sistnämnda fallet betalas en tredjedel av ersättningen ut till upphovsmän, inte upphovsrättshavare, för verk som köps in och lånas ut på biblioteken. Hon tycker det är bedrövligt att Vänsterpartiet inte kan skilja på kulturpolitik och upphovsrätt.

Upphovsrätt, kulturpolitik och biblioteksersättning?: sista kapitlet i följetongen

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Danmark, Island, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Upphovsrätt och patent
Den 11 december 2007 höll EU-kommissionen ett möte där man bland annat lade ner ärende 2003/2194 mot Danmark, och ärende 2003/2193 mot Sverige. Det handlar om en konflikt EU-kommissionen har (haft) med många länder angående ett direktiv från 1992, direktivet om ”uthyrnings- och utlånerättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter.”

Vi måste prata om DRM: ett inlägg i den svenska e-boksdebatten

Upphovspersoner: Hofmann, Andrea | Persson, Martin
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Upphovsrätt och patent
Artikeln handlar om DRM eller Digital Rights Management, som är ett samlingsnamn för de teknologier vars syfte är att begränsa eller kontrollera kopering av digitala medier. DRM:s förespråkare menar att kontrollen av varje enskild digital kopia är det enda sättet att garantera inkomster för upphovsmakaren. Dess kritiker menar att det hotar användarens rättigheter.

Ändra spelreglerna!

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: USA, Upphovsrätt och patent, Sydafrika, Naturmediciner, Jordbruk
År 1994 registrerade ett sydafrikanskt företag "rooibos" som ett varumärke i USA, trots att teet enbart växer i de sydafrikanska Cedarbergen, trots att khoisanfolket har använt den finbladiga örten som en medicinalväxt i tusentals år och trots att rooibos skyddas som ett nationellt arv i Sydafrika.

Nytt hopp i Rooiboskonflikten

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Naturresurser, Växter, USA, Upphovsrätt och patent, Ägande, Sydafrika, Varufiering
Bråket om rätten till namnet "rooibos" har kostat de sydafrikanska producenterna miljontals kronor i juridiska kostnader, royalties och utebliven export. Nu tycks konflikten kunna lösas.
I början av 90-talet lyckades sydafrikanen Annique Theron registrera rooibos, det röda téet, som ett varumärke i USA vilket i sin tur innebar att de sydafrikanska odlarna blev tvugna att betala royalty för att få sälja och marknadsföra sitt te på den amerikanska marknaden. I deras ögon var det ren stöld och de amerikanska myndigheterna medgav också snart att utfärdandet var ett misstag.

Sidor