Sökformulär

Vatten

Så här arbetar vi med vattenfrågor!: rapport från organisationen Keystones arbete med dricksvatten i södra Indien

Upphovsperson: Lindberg, Joakim
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Vatten, Klassrelaterade frågor, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs), Hygien och sanitet, Indien
[Indien: jenukurumbas; irulas]
Organisationen Keystone arbetar för att komma tillrätta med vattenförsörningen i ett antal byar i södra Indien.
Problemen är många och skiljer sig åt mellan byarna.
Det råder en hierarki mellan kaster och folkgrupper som orsakar skillnader i tillgång på friskt vatten. Och mäktiga aktörer som teplantager och turisthotell gör som de vill.

Ursprungsfolkens Kyoto- Deklaration: 3:e VärldsVattenForumet, Kyoto, Japan 2003

Upphovspersoner: Klint, Anna (övers.) | Gurt, Carl Johan (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Vatten, Ursprungsfolk, Politiska taktiker och strategier, Miljö och ekologi
Det har nu hållits fyra Världsvattenforum. Det senaste hölls i Mexiko i maj 2006. Tre år tidigare i Kyoto, Japan sammanställde de representerade ursprungsfolken en egen deklaration,
där de framför sina gemensamma ställningstaganden till vatten och miljö. De formulerar
även en handlingsplan för hur man vill gå vidare för att förbättra förhållandena.

Förödelsen av den heliga sjön

Upphovspersoner: Ludwig, Klemens | Zöchbauer, Tseten (foto) | Sebela, Josef (övers)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Buddhism, Ockupationer, Vatten, Övrig energi, Kina, Kolonialism, Tibet
[Tibet: tibetaner] Landskapet utmed vägen mellan gränsen till Nepal och den tibetanska huvudstaden Lhasa ger den första känslan av världens tak. Medan Himalayas sydsida,
tack vare det myckna regnandet där, uppvisar en yppig vegetation, domineras dess norrsida av en karg men sällsynt fascinerande ödemark som sträcker ut sig där nästan utan avbrott.

Amazonas torkar ut

Upphovspersoner: Silveira Wennergren, Tove | Silveira, Willian (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2007
Ämnesord: Miljövård, Klimat och klimatförändringar, Antiimperialism, Miljö, Vatten, Amazonas, Jord, Ecuador, Miljöföroreningar
Ge oss pengar till vård och skola så låter vi bli att öppna nya oljefält i Amazonas.
Det radikala förslaget riktar Ecuadors president Rafael Correa till världens rika länder. Om utvecklingsländerna ska tänka på miljön så får i-länderna, som står för de mesta utsläppen, vara med och betala, resonerar han.

Perus glaciärer smälter

Upphovsperson: Gustafsson, Maria-Therese
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Miljö, Latinamerika, Peru, Biosfären
Den globala uppvärmningen medför att glaciärerna sakta men säkert smälter världen över. I delar av Peru är både småbönderna och industrierna beroende av vattnet från glaciärerna. Utan detta vatten skulle många småbönder inte kunna försörja sig på jordbruket, utan tvingas flytta till städerna. För att motverka en katastrofal vattenbrist de närmaste årtiondena är det viktigt att redan nu hitta långsiktiga, ekologiskt hållbara lösningar, säger experterna.

Sidor