Sökformulär

Vatten

Tankar i hettans tecken

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Privatiseringar
Hettan låg tung över Europa denna sommar. Facket fick frågan om det finns regler som förbjuder arbete när det är 30 grader varmt. Folk var lättirriterade, orkade inte röra sig eller tänka klart. Man duschade ofta. Grundvattennivån sjönk, brunnar sinade. Gräs-och skogsbränder härjade. Det varnades för rötmånadens följder. Det var nästan som i tropikerna.
Vattenfrågan har många dimensioner. På många håll privatiseras denna naturresurs och blir för dyr för invånarna. Ett hoppfullt tecken är att EU föreslagit en miljard euro för vattenbistånd till 77 länder i Syd.

Vatten - en lönsam bisniss

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Vatten, Multinationella företag, Naturresurser, Privatiseringar, Sjukdomar, Sydafrika
När kolera bröt ut längs Sydafrikas kust i augusti 2000 trodde man först att det var ännu ett av de sporadiska utbrott som då och då drabbar östkusten.
Men när det blev till en långvarig epidemi insåg man att något var annorlunda denna gång.
Två år tidigare hade kommunerna i området privatiserat vattenverken vilket lett till att invånarna skulle börja betala fullt pris för sitt dricksvatten. Men många fattiga hade inte råd att betala avgifterna och stängdes därför av från nätet.

Vatten: Men motståndet växer…

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Vatten, Politisk organisering, Privatiseringar, Sociala rörelser
Inte heller vid det senaste World Water Forum, i Japan i slutet av mars 2003, erkände deltagande ministrar att vatten är en mänsklig rättighet.
Inte heller lades det fram något förslag på hur man ska lösa ödesfrågorna om tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden. Denna ovilja, eller inkompetens, får motståndet att växa.

För allas rätt till vatten!

Upphovsperson: Nilsson, Jenny
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Vatten, Privatiseringar, Allmänningar, Europa, Varufiering
Den svenska regeringen talar med kluven tunga när det gäller människors rätt till rent vatten.
I Sverige ska vatten skötas av det offentliga och inga vinster får göras på vattenförsörjningen. Europaparlamentet, där Sverige har representanter, fastslog den femte mars att vatten är en mänsklig rättighet och avvisade ett förslag om att avreglera vattenförsörjningen i EU-länderna.
Men EU driver en helt annan linje gentemot övriga världen. I förhandlingar om WTO:s tjänstehandelsavtal GATS begär EU att europeiska vattenföretag ska garanteras marknadstillträde i 72 länder, varav fyra är Afrikagruppernas samarbetsländer. Sveriges regering stöder reservationslöst dessa krav.

Utbyggnad och avstängning

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Vatten, Privatiseringar, Sydafrika
Privatiseringen av vatten i Sydafrika har väckt stark kritik från frivilligorganisationer som organiserat sitt motstånd i olika nätverk.
- Erfarenheterna från privatisering av vatten i Sydafrika har varit bristande leverans, dålig infrastruktur och en oförmåga att leverera 25 liter gratis vatten per dag till alla. Vanligt folk har inte råd att betala, och det finns inga lyckade exempel att lyfta fram, säger George Dor från sammanslutningen South African Civil Society Water Caucus.

Dammen förändrade bylivet

Upphovsperson: Svensson, Victor
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Vatten, Lokal ekonomi och försörjning, Zimbabwe, Internationellt bistånd, Hygien och sanitet
"Nu kan jag sälja grönsaker och försörja min familj", säger en av kvinnorna som jobbar i trädgården vid dammen utanför byn Mukanga.
I Södra Afrika nr 3/4 2009 berättade vi hur det gick till när Afrikagrupperna för cirka 10 år sedan stödde bygget av 12 dammar i södra Zimbabwe. Idag är dammarna bybornas garanti mot torka, svält och armod.

Dåliga erfarenheter för länder i Syd

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Södra Afrika, Sydafrika, Varufiering, Handel, Vatten, Zimbabwe, Mocambique, Privatiseringar, Ekonomiska institutioner, Kapitalism och vinstmaximering
Tillgång till rent vatten och goda sanitära förhållanden är mänskliga rättigheter. Dessa ska garanteras medborgarna av den stat de lever i. En förutsättning för att staten ska kunna göra det är att den själv bestämmer över sin vattensektor.

Från dammbygge till demokrati

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Vatten, Landsbygdsfrågor, Zimbabwe, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Livsmedelsförsörjning, Vattenkraft
Torkan i början av 90-talet skapade ett behov av dammar i södra Zimbabwe.
Dammbyggena mobiliserade hela byar på landsbygden och gav tillgång till vatten och mat året runt, stärkte kvinnornas ställning och gav byarna en bredare bas för utveckling.

Sidor