Sökformulär

Sverige dömt för klimatbrott

Upphovsperson: Edquist, Kerstin
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2010
År: 2010
Sidnummer: 11-11
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/tidningen-global-rattvisa-nu-roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Ursprungsfolk, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Vatten, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Bolivia
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: globalrattvisa_2010_s11.pdf (703.60 KB)
Klimatskulden från den rika
världen är betydligt större
än alla fattiga länders utlandsskulder någonsin. När den
internationella tribunalen för
klimaträttvisa sammanträdde
i Cochabamba var Sverige ett
av de länder som dömdes
ansvariga för vattenbristen
på det bolivianska höglandet