Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

Den radikala biblioteksscenen i NYC inspirerar

Upphovsperson: Persson, Martin
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Bibliotek, Fanziner, The borough is my library, Alycia Sellie, Sociala och politiska aktivister;Bibliotek, New York
Ibland snubblar man över någonting. Martin Persson snubblade över en
bibliotekarieblogg, som ledde till kontakt med redaktören för ett amerikanskt
biblioteksfanzine. Alycia Sellie, bibliotekarie och redaktör för The Borough is
My Library, postade glatt fyra nummer för recension i bis. Här följer Martins
läsupplevelse, som ramades in av diverse sommaraktiviteter.

Tankar efter Biblioteksdagarna i Örebro

Upphovsperson: Hofmann, Andrea
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekarier
Innehållet på årets konferens var blandat, från regnbågsbibliotek, till
e-boksfrågan och meröppet. Inte lika storslagna talare som i Norrköping eller
Visby, men det finns alltid något intressant att ta med sig. En av talarna som jag
tog med mig var Malmöförfattaren Kristian Lundberg som andäktigt talade en
tidig förmiddag. Nedan följer en text om detta som tidigare har publicerats på
bisbloggen.

Pojkars läsning

Upphovsperson: Olsen, Kåkå
Medarbetare: Hofmann, Andrea (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Pojkar, Läsning, Genus och jämställdhet
Debatten om barns och ungdomars läsning har inte sällan genusmässiga
förtecken. Det är inte bara barns läsning som diskuteras, utan pojkars och
ickors. Kåkå Olsen har i en masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap
analyserat debatten om läsning i kölvattnet av Litteraturutredningen.
Hon nner att talet om problemen med pojkars läsning står i nära förbund med
talet om den goda litteraturen – och manar till diskursbrott.

Barnkonventionen och barnbiblioteken

Upphovsperson: Lundgren, Lena
Medarbetare: Kulturhuset i Stockholm (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Barns rättigheter, Barnkonventionen, Barnbibliotek, Bibliotekarier, Barn och ungdomar, Brukarinflytande
Vilken roll spelar FN:s barnkonvention på folkbiblioteken idag? Lena Lundgren
granskar den aktuella situationen och pekar på ett antal punkter där vi har en bit
kvar att gå för att barns rättigheter ska anses tillgodosedda på biblioteken. Är det
barnperspektivet eller barns perspektiv som ska styra verksamheten?

Marknaden tar över Lättläst

Upphovsperson: Wettmark, Lennart
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Centrum för Lättläst, Lättläst, Funktionshinder och funktionshindrade, Lättlästutredningen
Lättlästutredningen (SOU 2013:58) föreslår att Centrum för lättläst ska bli en del av Myndigheten för tillgängliga medier och ägna sig åt att främja endast den primära målgruppens behov (Utvecklingsstörda, andra funktionshindrade med lässvårigheter samt personer med demenssjukdom). Det betyder att om förslaget blir verklighet så är det upp till marknaden att tillgodose andra läsovana gruppers behov av lättläst litteratur.

Sidor