Sökformulär

Deklarationer, fördrag och konventioner

Utbildningsmanual om FIAN och rätten till försörjning

Upphovsperson: FIAN Sverige
Medarbetare: Peuschel, Minja | Andéer, Lina
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2008
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Mänskliga rättigheter
Den här manualen är tänkt som hjälp för dig som ska hålla en kurs, ett seminarium eller en workshop om mänskliga rättigheter och hur man kan arbeta rättighetsbaserat. Störst tyngdvikt läggs på rätten till mat och rätten till försörjning, vilket är de teman FIAN arbetar med.
FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar med de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, främst rätten till försörjning.

Ohelig allians stoppade FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter

Upphovsperson: Ericsson, Rolf
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Australien, Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Politiska institutioner, USA, Namibia, Övrigt juridik, Egypten
Antagandet av FN-deklarationen om urfolks rättigheter gick om intet i november 2006. En ohelig allians av för det första afrikanska länder (med Namibia i ledningen), för det andra anglosaxiska länder (Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA) med urbefolkningar och för det tredje länder (bland annat Egypten) som vill försvaga det nybildade FN-rådet för mänskliga rättigheter, samverkade alla för att åsidosätta urfolkens rättigheter.

Frige de fem!: i skuggan av appellationsdomstolen

Upphovsperson: Widén, Thomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Antiimperialism, Deklarationer, fördrag och konventioner, USA, Mänskliga rättigheter
Från en Yoruba-församling i Nigeria till ett stort möte med människorättsorganisationer i Grekland: Över hela världen växer kraven på rättvisa för de fem kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. Inte minst i USA drivs arbetet intensivt för att informera allmänheten om fallet.
Samtidigt väntar nu (februari 08) alla på det utslag i appellationsdomstolen som kan komma när som helst. Efter hearingen i Atlanta 20 augusti förra året förklarade domarna att det mycket väl skulle kunna ta månader innan deras domslut kan presenteras. Och nu går fallet in i ett kritiskt läge och vi måste mobilisera för kravet på frigivning av de fem, omedelbart efter att Atlanta tillkännagivit sin dom.

Östtimorkommittén undertecknar brev

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Deklarationer, fördrag och konventioner, Indonesien, Konfliktlösning, Mänskliga rättigheter
Östtimorkommittén undertecknade i maj ett brev från East Timor and Indonesia Network (ETAN) riktat till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon med krav på
rättvisa för offren för våldet i Östtimor år 1999.
Frigivningen av milisledaren Eurico Guterres är slutet på den rättsliga farsen i Indonesien: samtliga 18 som
åtalats för brott mot mänskligheten har frikänts. Rättsprocessen har av en expertkommission utsedd av FN bedömts som “uppenbart inadekvat.”

Korruption

Upphovsperson: upphovsman, okänd
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Multinationella företag, Deklarationer, fördrag och konventioner, Politiker, Korruption
Den globala ”mutindustrin” omsätter mer än 1 000 miljarder dollar - per år! Affärsidén är att betala någon en ”liten” summa för att tjäna in avsevärt mer på förtur t ex i upphandlingar,
privatiseringar och koncessioner.
De som tjänar mest är bestickarna, de transnationella bolagen. Förlorarna är inte minst fattiga nationer och deras befolkningar. Men sakta ändras nu lagar och det är inte längre säkert att skyldiga kommer undan.

Internationell lagstiftning om landrättigheter

Upphovsperson: Nilsson, Annette
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Jord, Ägande, Mänskliga rättigheter
Enligt internationell lag har ursprungsfolk ganska långtgående rättigheter till traditionellt land. Däremot är det långt ifrån alla nationer som godkänt dokumenten med de skarpaste formuleringarna som till exempel ILO 169, och Sverige har ännu inte skrivit på.

Bushfolkens kamp i Botswana: Roy Sesana tilldelad The Right Livelihood Award 2005

Upphovspersoner: Sesana, Roy | von Uexkulls, Jakob | Niklasson-Höjeberg., Elle-Kari
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Botswana, Ursprungsfolk, Jordlöshet, Statlig repression
[Gana; Gwi; Bakgalagadi: Botswana] Dagen efter prisutdelningen fick Föreningen Fjärde Världen,
en kort intervju med Roy Sesana på hans hotell i Gamla Stan. Det var en upplevelse att få möta denne imponerande man med antilophornen.
Den stora frågan var den förestående rättsprocessen mot Botswanas regering, där Gana och Gwis hela framtid som ett folk med egen kultur står på spel. På Fjärde Världens fråga om det var något han speciellt ville framföra fick vi svaret att:
"Vi behöver ekonomiskt stöd för att kunna avlöna en advokat."
I denna artikel finns Roy Sesanas eget tal vid ceremonin till Right Livelihood Award återgivet, samt Jakob von Uexkulls introduktionstal.

Nytt FN-beslut: förhandlingar mellan Polisario och Marocko

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Marocko, Västsahara, Övrig politik
FN:s säkerhetsråd förlängde den 30 april 2007 FN-styrkan Minursos mandat med sex månader till den 31 oktober. I resolutionen, som antogs enhälligt, uppmanas Marocko och Polisario Front att påbörja ”förutsättningslösa förhandlingar för att nå en rättvis,
varaktig och ömsesidigt accepterad politisk lösning som ger Västsaharas folk självbestämande”.

Sidor