Sökformulär

För allas rätt till vatten!

Upphovsperson: Nilsson, Jenny
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
Nummer: 2004:03-04
År: 2004
ISSN: 1104-5965
Språk: sv
Relation: http://www.afrikagrupperna.se/
Ämnesord: Sverige, Vatten, Privatiseringar, Allmänningar, Europa, Varufiering
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: 040304_ratt_till_vatten.doc (37.50 KB)
Den svenska regeringen talar med kluven tunga när det gäller människors rätt till rent vatten.
I Sverige ska vatten skötas av det offentliga och inga vinster får göras på vattenförsörjningen. Europaparlamentet, där Sverige har representanter, fastslog den femte mars att vatten är en mänsklig rättighet och avvisade ett förslag om att avreglera vattenförsörjningen i EU-länderna.
Men EU driver en helt annan linje gentemot övriga världen. I förhandlingar om WTO:s tjänstehandelsavtal GATS begär EU att europeiska vattenföretag ska garanteras marknadstillträde i 72 länder, varav fyra är Afrikagruppernas samarbetsländer. Sveriges regering stöder reservationslöst dessa krav.