Sökformulär

Fattigdom

Det rettferdige, relevante og lokale folkbiblioteket

Upphovsperson: Ericson, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Fattigdom, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Storbritannien, Kanada
Anders Ericson har tidigare under 2010 i norska Bibliotekforum (8/2010) recenserat den amerikanska boken ”Public Library Services for the Poor”. Både i USA och Storbritannnien har böcker om fattigdom och social exkludering blivit allt mer aktuella frågor också för biblioteken. Nu har en bok på samma tema, Public Libraries and Social Justice, publicerats i Storbritannien, som Anders här uppmärksammar också bis läsare på!

Tomten kommer inte till alla

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Afrika, Fattigdom, Imperialism
Mindre än fyra procent av de 225 rikaste människornas förmögenheter skulle kunna förse hela jordens befolkning med grundläggande skolutbildning, hälsovård, tillräckligt med mat, rent vatten och säkra avloppssystem.

För en månad sedan vädjade FN om tre miljarder dollar för nästa år för barn, kvinnor och gamla i 21 krisområden runt om i världen. 17 av dessa ligger i Afrika. Utsikterna att få dessa pengar är inte lysande: förra årets vädjan uppfylldes bara till två tredjedelar.

Vatten - handelsvara eller mänsklig rättighet?

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Medarbetare: Peuschel, Minja | Andéer, Lina
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2008
Ämnesord: Vatten, Deklarationer, fördrag och konventioner, Sociala rörelser, Hälsa, Fattigdom, Mänskliga rättigheter
Det finns ett internationellt samförstånd då det rör betydelsen av tillgång till rent vatten för fattigdombekämpningen i världen. Bristen på rent dricksvatten och sanitet är en av de stora anledningarna till att sjukdomar, svält och fattigdom är så utbredd i utvecklingsländerna. FN har uppskattat att 1.1 miljard människor, eller en sjättedel av världens befolkning, saknar tillgång till rent vatten. År 2025 kan det vara så mycket som två tredjedelar som lider brist eller helt saknar tillgång till rent vatten.

Lantarbetarna utsatt grupp

Upphovsperson: Svensson, Victor
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Zimbabwe, Klassrelaterade frågor, Fattigdom, Jordreformer, Statlig repression
Utan jobb och bortdrivna från sina hem. Så ser verkligheten ut för många lantarbetare i Zimbabwe efter landreformen:
"Större delen av Zimbabwes befolkning lever i ett jordbrukssamhälle. Före folkomröstningen om en grundlag i februari 2000 var jordbrukssamhället i regel ett fredligt samhälle. Zimbabwes befolkning röstade emellertid med en överväldigande majoritet emot grundlagen, som regeringen hade hävdat var folkligt förankrad, och hela helvetet bröt lös. Från februari 2000 och fram till nu har Zimbabwe upplevt den värsta formen av våld, tortyr, trakasserier och illegal fördrivning."
Så inleder Zimbabwe Community Development Trust sammanfattningen av en rapport om lantarbetare som stiftelsen gav ut i februari 2003.

Behovet fortfarande stort

Upphovsperson: Larsson, Göran
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Sverige, Asien, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Fattigdom, Afrika, Internationellt bistånd
Industrifacket har 2003 gått ut i en kampanj mot insamling och export av begagnade kläder från Sverige. Kritiken riktar sig mot bland annat Myrorna och Praktisk Solidaritet/Emmaus. Men facket hamnar fel när man i syfte att skydda textilarbetarjobb i vissa länder nu slår mot all insamling och export av begagnade kläder.

Sidor